Kaart Macedonië

De naamskwestie van Macedonië

In februari 2019 kwam er eindelijk een einde aan een langlopend conflict tussen Griekenland en Macedonië. Het conflict ging om de naam van het laatstgenoemde land, dat nu uiteindelijk veranderd is in Noord-Macedonië. Waar komt dit conflict vandaan?

Het conflict over de naam Macedonië

Op 8 september 1991 werd na een referendum de staat Macedonië onafhankelijk en kreeg het de naam Republiek van Macedonië. Dat leverde echter een probleem op: de noordelijke provincie van Griekenland heeft ook de naam Macedonië. Sinds de onafhankelijkheid van de Republiek van Macedonië wordt er geruzied over deze naam. Griekenland vindt dat alleen zij een historisch recht hebben om de naam Macedonië te gebruiken. De Grieken beweren dat de naam historisch onafscheidelijk wordt geassocieerd met de Griekse cultuur. Het moderne Slavische volk arriveerde namelijk pas 1000 jaar later en heeft geen enkele relatie met het oorspronkelijke Macedonië of de Griekse cultuur.

Toch maakt de republiek gebruik van symbolen uit de Griekse historie. Griekenland is met name bang dat de Republiek ooit de noordelijke Griekse provincie zal claimen als behorend tot hun territorium. In 1993 is in de Verenigde Naties besloten dat de staat Macedonië bij internationale betrekkingen moet worden aangeduid als ‘Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië’ tot er een oplossing is gevonden voor het dispuut.

De erfenis van Alexander de Grote

De kwestie draait deels om de erfenis van Alexander de Grote. Griekenland beweert dat Alexander de Grote onderdeel is van het Griekse historische en culturele erfgoed en niet die van de Slavische Republiek. Alexander de Grote (356 v.Chr. – 323 v. Chr.) was de koning van het Oudgriekse koninkrijk van Macedonië. Zijn naam dankt hij aan het enorme territorium dat hij veroverde. 

Het huidige Griekenland vindt dat Alexander de Grote niet moet worden geassocieerd met de Republiek van Macedonië maar met het historische Oudgriekse koninkrijk van Macedonië. Het volk in dit koninkrijk van Alexander de Grote was een volk met Griekse tradities en gewoonten en er vond een verspreiding van Griekse cultuur plaats, niet een Slavische cultuur. Om verwarring te voorkomen pleit Griekenland voor een verandering van de naam van de Republiek.

De vlag van de republiek van Macedonië

Vergina is een stadje in het noorden van Griekenland en was de eerste hoofdstad van het oud-Griekse koninkrijk van Macedonië. In dit stadje werd in 336 v.Chr. Philips II vermoord en Alexander de Grote gekroond als koning. Het naar deze stad vernoemde symbool van de Vergina zon komt veel voor in Oudgriekse kunst in de periode tussen de 6e en 2e eeuw voor Christus. Het symbool behoort volgens velen dus tot het Griekse culturele erfgoed. De Republiek van Macedonië plaatste echter de Vergina zon op hun nationale vlag. Het gebruik van het Oudgriekse symbool op de vlag van een Slavisch land stuitte de Grieken tegen de borst en leverde veel discussie op. Uiteindelijk werd in 1995 als resultaat van deze controversie het symbool in een ander zonsymbool veranderd; tegenwoordig staat de Vergina zon niet meer op de vlag.

De kritiek van Griekenland wordt groter

In december 2006 koos de regering van de Republiek van Macedonië ervoor om de naam van het grootste vliegveld van het land, nabij de hoofdstad Skopje, te veranderen in de naam “Skopje Alexander de Grote”. De keuze voor deze naam leverde wederom kritiek op vanuit het Griekse volk. Het bezwaar werd nog groter toen in 2011 een 22 meter hoog standbeeld van Alexander de Grote werd onthuld in de hoofdstad Skopje. In hetzelfde jaar dat het standbeeld werd onthuld werd er tevens een grote triomfboog in Skopje gebouwd met op de boog afbeeldingen van Alexander de Grote en weer de Vergina zon.

Een einde aan het naam conflict?

Griekenland vindt dat de Republiek van Macedonië niet het recht heeft om Griekse historische symbolen en figuren te gebruiken als onderdeel van hun nationale erfgoed. Hetzelfde geldt voor de naam ‘Macedonië’. Het lijkt erop dat de discussie over de naam dit jaar eindelijk wordt beëindigd. Zoran Zaev , de premier van de Republiek van Macedonië, gaf twee dagen geleden aan (7 januari 2018) dat naar grote waarschijnlijkheid het conflict rondom de naam Macedonië opgelost zal zijn rond juli 2018. Drie dagen ervoor sprak de Griekse minister van buitenlandse zaken, Nikos Kotzias, ook al over het vinden van een oplossing voor de naamskwestie binnen dit jaar. In februari 2019 kwamen Griekenland en Macedonië uiteindelijk tot een overeenkomst. Macedonië staat sindsdien bekend als Noord-Macedonië. Met de naamsverandering is een belangrijke voorwaarde voor Noord-Macedonië om te kunnen toetreden tot de NAVO weggevallen.

bronnen

afbeelding

By Future Perfect at Sunrise (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ook interessant: 

Beschavingen: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.