De pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent

Uit de periode 1450-1650 zijn zo’n dertig reisverslagen van Nederlandse Jeruzalemgangers overgeleverd, opgetekend in de volkstaal. Dit boek bevat een bloemlezing van karakteristieke en representatieve passages uit deze geschriften, door Ben Wasser hertaald, die samen een goed beeld geven van het gebruikelijke verloop van de pelgrimage naar het Heilig Land.

Bloemlezing van Nederlandse Jeruzalemgangers

Aan de orde komen de verschillende routes naar Venetië en de beschrijving van de Lagunestad, de overtocht naar Jaffa, het bezoek aan de heilige plaatsen in Jeruzalem en omgeving, gevolgd door een pelgrimage naar Syrië, Egypte en het Katharinaklooster in de Sinaïwoestijn. Een enkeling waagde zich daarna nog aan verdere omzwervingen door Arabië en Perzië, op zoek naar het intrigerende Pape-Jansland.

In de inleiding wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de pelgrimage naar het Heilig Land en die van de reisverslagen. Gegevens over de auteurs en een korte karakteristiek van hun geschriften zijn achterin het boek opgenomen. 


Titel: Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent - Bloemlezing uit de reisverslagen van Jeruzalemgangers uit de Nederlanden, 1450-1650
Auteur: Ben Wasser
ISBN: 9789087044220
Uitgever: Verloren
Prijs: €27,-

 

 


Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Bekijk het gehele programma van de Week van de Koloniale Geschiedenis met thema ‘Aan het Werk’.