Poolse cavalerie tijdens WOII

De Polen bestormden Duitse tanks niet met cavaleriecharges

In 1939 vielen de Duitsers Polen binnen tijdens de Duitse krijgsoperatie Fall Weiss. Deze invasie betekende het begin van de Tweede Wereldoorlog en werd uitgevoerd in samenwerking met de Sovjet-Unie. De Polen waren in de minderheid en het Duitse leger was veel geavanceerder. Het is echter een fabeltje dat de Polen cavaleriecharges inzetten tegen Duitse pantservoertuigen.

Op 23 augustus 1939 sloten Duitsland en de Sovjet-Unie het Molotov-Von Ribbentrop pact. De twee grootmachten verdeelden onderling Oost-Europa, waaronder ook Polen. De Duitsers onder Adolf Hitler waren sinds het voorjaar al bezig met het voorbereiden van een invasie. Om het binnenvallen van Polen te rechtvaardigen zetten de Duitsers op 31 augustus een Poolse aanval op een Duits radiostation in scene. Door te doen alsof de Polen het station aanvielen verkregen de Duitsers een casus belli om Polen te kunnen aanvallen.

Invasie

De dag daarna viel Duitsland Polen aan. De Duitse krijgsmacht zette 1,5 miljoen soldaten, 2.000 vliegtuigen en bijna 3.000 tanks in. De Polen daarentegen hadden net iets minder dan 1 miljoen soldaten, 400 vliegtuigen en 800 tanks tot hun beschikking. Het Duitse leger splitste zich op en viel Polen aan vanuit het noorden, westen en zuiden. Alle drie de legeronderdelen trokken vanuit verschillende richtingen op naar Warschau. Intussen vocht de Luftwaffe het boven het slagveld uit met de Poolse luchtmacht. In twee weken tijd was de volledige Poolse luchtmacht uitgeschakeld. Op 17 september werd de Poolse zaak hopeloos gemaakt doordat 800.000 Russische troepen Polen vanuit het oosten binnen vielen.


Het beste van IsGeschiedenis in je inbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Helemaal niks missen? Volg ons op Facebook!


Poolse cavalerie

Hoewel de Polen wel degelijk over tanks vrachtwagens en pantservoertuigen beschikten, bestond tien procent van het Poolse leger nog altijd uit cavalerie, ruiters te paard. Deze legeronderdelen zouden op termijn ook hun paarden inruilen voor motorvoertuigen, maar voordat het zover was, brak de oorlog al uit. Wel waren de Poolse ruiters voorzien van geweren en antitankwapens en dienden zodoende als mobiele infanterie. Het voordeel van deze ruiters was dat ze zeer wendbaar waren en zich snel konden terugtrekken. In zeldzame gevallen voerde de Poolse cavalerie charges uit op Duitse infanteristen, waarbij de Duitsers van dichtbij in volle galop bestormden en de Duitsers neersabelden voordat die hun geweer hadden kunnen pakken. Meestal stegen de ruiters echter af om te vechten, zodat ze makkelijker dekking konden zoeken voor geweervuur.

Slag van Krojanty

Op de eerste avond van de Duitse invasie voerden Poolse cavaleristen een charge uit die slecht afliep. De Poolse soldaten zagen in het bos vlakbij het Poolse dorp Krojanty een groep Duitse infanteristen uitrusten. De Polen besloten aan te vallen en wisten de Duitse soldaten uit het bos te verdrijven. Kort daarop verschenen er echter Duitse pantservoertuigen ter plaatse, die met machinegeweren het vuur openden op de Poolse ruiters. De Polen moesten op hun beurt terugtrekken en meer dan een derde van de cavalerie-eenheid sneuvelde tijdens de Duitse tegenaanval. Ondanks de Duitse tankaanval waren de Polen er in geslaagd om de Duitsers te vertragen, en het duurde enkele uren voordat de Duitsers zich hadden hergegroepeerd om de invasie voort te zetten.

Een mythe ontstaat

De volgende dag werden Duitse en Italiaanse oorlogsverslaggevers naar Krojanty gebracht en zij troffen een slagveld aan dat bezaaid was met de lichamen van omgekomen ruiters en paarden, en tanks die daar tussendoor reden. De journalisten ter plaatse bliezen het verhaal op en hoewel er geen tanks bij het gevecht aanwezig waren, ontstond zodoende het verhaal van een gevecht tussen ruiters te paard en tanks. Wel ontstonden er verschillende versies op het verhaal. Volgens de Italiaanse verslaggeers, hadden de Polen zich met ware heldenmoed op de Duitse tanks gestort, wetend dat de strijd ongelijk was. Duitse verslaggevers legden eerder de nadruk op het falen van de Poolse legertop. Die zou de cavaleristen hebben voorgehouden dat de Duitse pantservoertuigen in feite gewoon auto's met een dun metalen omhulsel waren en eenvoudig uitgeschakeld konden worden. 

Van mythe naar propaganda

Al in 1939 werd de mythe ook ingezet voor propaganda. In het najaar van 1939 verschenen er in Duitse propagandabladen van onder andere de Hitlerjugend verhalen over het gevecht, waarin werd benadrukt hoe de Poolse legerleiding willens en wetens ruiters op tanks had afgestuurd. Dat moest een schrikbeeld vormen voor de onachtzaamheid waarmee de Poolse legertop met haar eigen soldaten omging. Opmerkelijk genoeg werd na de oorlog een soortgelijk verhaal door de Sovjet-Unie gebruikt. 

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!