Amerika Verenigde Staten Nederland bondgenootschap relatie

De relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland gaat ver terug

‘Good morning, sir, I love your country.’ Met deze woorden begroette president Barack Obama de toemalige minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, toen hij in 2014 arriveerde op Schiphol. Hoewel het de eerste keer is dat de president van Amerika Nederland bezoekt, stelde Obama dat Nederland één van zijn krachtigste bondgenoten was. In de 16e eeuw werd de basis voor de vriendschapsrelatie gelegd.


Nieuw Nederland


Tegen het einde van de 16e eeuw trokken Nederlandse schepen, net als die van andere Europese naties, richting de oostkust van Amerika. Meer dan 400 jaar geleden, in 1609, deed kapitein Henry Hudson met zijn VOC-schip de 'Halve Maen' het huidige New York aan. De lokale bevolking was met name geïnteresseerd in de bonthandel met Europa. In 1612 besloot koopman Adriaen Courtsen Block naar het gebied te reizen dat door Hudson was ontdekt.


Nieuw-Nederland Compagnie


Samen met bonthandelaren Hendrick Christaensen en Jacob Eelkens bereikte Block in 1613 op diplomatieke wijze een handelsakkoord met de Native Americans, waarna in 1614 de Nieuw-Nederland Compagnie opgericht werd ter bevordering van de handel met Amerika. Het door Hudson ontdekte gebied werd ‘Nieuw-Nederland’ genoemd, met als hoofdstad ‘Nieuw Amsterdam’, de stad die uitgroeide tot New York City. De huidige vlag van New York is gebaseerd op de vlag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.


Begin relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland


Nederland droeg New York in 1674 officieel over aan Engeland. Tuim een eeuw later werd de Verenigde Staten een onafhankelijke natie. Nederland was het eerste land dat de VS als zelfstandig land erkende, nadat de door Thomas Jefferson opgestelde onafhankelijkheidsverklaring in 1776 door de verschillende Amerikaanse kolonies was ondertekend. Deze ‘Declaration of Independence’ is zelfs deels gebaseerd op het Nederlandse Plakkaat van Verlatinghe uit 1581, waarmee Nederland zich onafhankelijk verklaarde van de Spaanse koning.

Titel: Vrijheid in het verschiet - Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940
Auteur: Hans Krabbendam
ISBN: 9789065509475
Uitgever: Verloren
Prijs: €29,-


 


 Diplomatieke relatie tussen beide landen


Nederland was het eerste Europese land dat diplomatieke betrekkingen met de VS onderhield. In Den Haag werd ’s werelds eerste ambassade van de Verenigde Staten geopend in 1782. John Adams was de eerste ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Deze functie bleek een opstap naar een grote politieke carrière. In 1796 werd hij benoemd tot de tweede president van de VS. In 1782 werd het eerste Amerikaans-Nederland handel- en vriendschapsverdrag tussen de beide landen ondertekend. Het verdrag is één van de documenten die de bilaterale relatie tussen de twee landen markeert. Het doel van het verdrag was om de handel tussen beide landen te vergemakkelijken.


Wereldoorlogen als katalysator voor bondgenootschappen


De huidige relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland is sterk vanwege de bondgenootschappen zoals de Verenigde Naties en de NAVO, die zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. In een interview met de Volkskrant benadrukte Obama dat hij de NAVO beschouwt als de krachtigste en effectiefste alliantie uit het bestaan van de mensheid. Hoewel zijn opvolger president Trump was beduidend minder enthousiast over het bondgenootschap, lijkt president Biden wat de NAVO betreft op een lijn met obama te zitten. 

Bronnen

 - Volkskrant 'Obama maandag naar Rijksmuseum'

- Volkskrant 'Nucleaire top Den Haag - Interview met Obama'

- Government.nl 'International relations - US'

Afbeelding: Nieuw Nederland - kaart 1684

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.