Caracalla Munten

Germanen in de Romeinse Lage Landen

In het Rijksmuseum van Oudheden zijn 162 Romeinse zilveren munten uit de tweede en derde eeuw te bewonderen. De munten zijn gevonden in Gelderland en zijn destijds waarschijnlijk begraven door de eigenaar. In deze periode had het Romeinse deel van de Lage Landen te kampen met  invallen van de Germanen uit het noorden.


Romeinse Rijk in de Lage Landen


De Romeinen gebruikten vaak rivieren of bergketens als grenzen van hun gebieden. Zodoende markeerde de rivier de Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. Langs de rivier werden diverse forten gebouwd. Zowel de rivier als de permanente bewaking van de grenzen moest invallen uit het noorden voorkomen.  Voornamelijk de keizers Trajanus en Hadrianus investeerden in de versterking van de  noordgrens van hun imperium.


Crisis in de derde eeuw


In de derde eeuw kende het Romeinse Rijk een grote politieke crisis. Onderlinge burgeroorlogen zorgden voor onrust en Romeinse keizers wisselden elkaar in hoog tempo af. Omdat deze keizers elkaar jarenlang zo snel mogelijk de tent uit vochten, kregen zij de toepasselijke naam ‘soldatenkeizers’.


Soldatenkeizers verwaarlozen de grens


De soldatenkeizers verwaarloosden de grenzen van hun Rijk, waardoor zij hun sterke positie die was opgebouwd door Trajanus en Hadrianus verloren. Dit gaf de vanuit het noorden en oosten oprukkende Germaanse volkeren de kans het Rijk binnen te vallen. Dit leidde tot enkele hevige oorlogen rond de Romeinse grenzen. Door de jaren heen werden er steeds meer Germanen opgenomen in het Romeinse leger, wat de figuurlijke grens tussen beide vervaagde. Zo werd het voor de Romeinen steeds moeilijker om de Germaanse volkeren buiten hun Rijk te houden. Verdere versterking van de ‘Nederlandse’ grenzen kon de problemen niet oplossen.  Vele oorlogen tussen Germaanse stammen en de Romeinse legers zouden volgen. In de vierde eeuw gaven de Romeinen hun gebieden in de Lage Landen op.

Titel: De opstand der 'Batavieren'-
Auteur: Hans Teitler
ISBN: 9789065504418
Uitgever: Verloren
Prijs: €10,-


 


 Germanen in de Lage Landen


Het noorden van de Lage Landen was inmiddels in bezit van de Friezen en de Saksen. Zuidelijker kregen voornamelijk de Kelten en de Franken vaste voet aan de grond. De Franken wisten in de vijfde eeuw de Romeinen definitief uit het gebied te verjagen.


Rijksmuseum van Oudheden


De eigenaar van de gevonden munten kon zijn geld wellicht niet op een andere manier veilig stellen en besloot zijn kapitaal te begraven. Nooit eerder werd een dergelijke hoeveelheid aan munten gevonden in Nederland. De zeldzame Romeinse vondst is tot en met eind maart in het Rijksmuseum van Oudheden te bewonderen.  

Bronnen

Nu.nl, 'Zeldzame Romeinse munten (...)', 16-02-2015
Vilters-vanhemel.be, 'Belgie- Romeinse Rijk'
Wikipedia: Volksverhuizing in de (...) / Romeinen in Nederland
L. de Blois en R.J. van der Spek, 'Een kennismaking met de Oude Wereld', p. 260-263

Afbeelding

Wikimedia Commons, Door Johny SYSEL (Eigen werk) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) undefined GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)]

Tijdperken: 

Saga vikingen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!

cover GM3

Het extra dikke nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 18 april. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

De wieg van de Zijderoute

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.