Geschiedenis van de Etrusken

Eén van de hoofdpersonen in het boek Het verloren legioen van Ben Kane is de Etruskische krijger en waarzegger Tarquinius. Tarquinius loopt rond in wat ooit het centrum van de machtige stad Falerii was. Nu, 70 voor Christus, ziet hij dankzij de Romeinen slechts een paar omgevallen pilaren en kapotte tegels.

Oorsprong van de Etrusken

Vanaf ongeveer de elfde eeuw voor Christus leefde in Noord-Italië een volk tussen de rivieren de Arno en de Tiber. Dit gebied, het huidige Toscane en delen van Umbrië en Latium, werd ook wel Etrurië genoemd en werd bewoond door de Etrusken. De herkomst van het volk is nog niet helemaal duidelijk en hier wordt dan ook nog steeds over gedebatteerd. Volgens sommigen kwam het volk uit het oosten, wat tevens een aantal van hun oosterse gebruiken zou verklaren. Een andere theorie is dat het volk ontstond door de samensmelting van een aantal bevolkingsgroepen in Italië.

Etruskische cultuur

De Etrusken hadden een sterk ontwikkelde cultuur, met een bloeiperiode van de zevende tot de vijfde eeuw voor Christus. In die periode groeide dorpjes uit tot steden en genoot het volk van een enorme welvaart die zij genereerden uit handel in ijzer en hun oogsten. De Etrusken hadden een eigen taal, die niet te vergelijken was met talen in omringende gebieden. Ook hun gebruiken weken sterk af van bijvoorbeeld die van de Romeinen en Grieken. Voorspellingen werden gedaan door middel van het lezen van ingewanden van geofferde dieren, een gebruik dat de Grieken en Romeinen niet kenden. Een ander belangrijk cultuurverschil was dat in de Etruskische samenleving vrouwen een belangrijke plaats innamen. Vrouwen hadden veel vrijheid waardoor de Etruskische cultuur als geëmancipeerd wordt gezien.


Bestel het boek

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

Het verloren legioen
Het verloren legioen

€ 12.50

 


Begin van het einde

De Etrusken hadden in de zesde eeuw voor Christus veel invloed op omliggende gebieden, zo heersten de Etrsukische koningen, genaamd Tranquinii, tussen 615 en 509 voor Christus over Rome De Romeinse cultuur werd hierdoor enorm beïnvloed. De stad werd weliswaar niet door de Etrusken gesticht, maar wel gemoderniseerd. De laatste Etruskische koning die over Rome heerste werd in 509 v.Chr. verjaagd door de Romeinen, en door het verlies van de stad viel de invloedssfeer van het volk grotendeels weg.

Opmars van de Romeinen

Rond 480 v.Chr. begonnen de Romeinen aan hun opmars om het gebied van de Etrusken in te nemen. In 474 v.Chr. verloren de Etrusken al een zeeslag bij Cumae tegen Grieken uit Sicilië, waardoor een belangrijke handelsroute wegviel. De stad Rome groeide inmiddels enorm, en de Romeinen begonnen graanschuren van de Etrusken leeg te roven.

Dit was een dusdanig harde klap voor het volk dat het voor de Romeinen vrij makkelijk was het gebied stad voor stad in te nemen. Bovendien ontbrak het de Etrusken aan een ervaren leger om terug te vechten. Na een aantal bloedige oorlogen maakten de Romeinen vanaf de derde eeuw voor Christus de baas uit in het gebied. In 80 v.Chr. kregen de Etrusken Romeins staatsburgerschap.

De laatste tekst die we van de Etrusken hebben komt uit circa 10 v. Chr., het lijkt erop dat het volk kort daarna helemaal is verdwenen. In Het verloren legioen van Ben Kane ziet Tarquinius rond 70 v.Chr. de verwoestingen die de Romeinen aan de Etruskische steden hebben toegebracht. Hij loopt door Falerii en beeldt zich in hoe het er vroeger uitzag: met grote gebouwen, tempels gewijd aan de Vestaalse Maagden en straten geplaveid met lavastenen. Nu ziet de sombere Tarquinius slechts omgevallen pilaren en gebroken tegels op een plek die eens het hart van het oude Etrurië was. 

<h3>Bronnen:</h3>
<p> </p>
<p>- Museumkennis.nl, <a title="Inleiding Etrusken" href="http://www.museumkennis.nl/lp.rmo/museumkennis/i000341.html" target="_blank">Inleiding Etrusken</a></p>
<p> </p>
<p>- Scientias.nl, <a title="Cultuur van de Etrusken" href="http://www.scientias.nl/verdwenen-volkeren-etrusken/56060" target="_blank">De Etrusken: geëmancipeerd en machtig</a></p>
<p> </p>
<h3>Afbeelding:</h3>
<p> </p>
<p>- Wikicommons, <a title="Afbeelding Etruskische lierspeler" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etruskischer_Meister_001.jpg" target="_blank">Etruskische lierspeler</a></p>

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt