Geen afbeelding beschikbaar

Grand Trunk Road

De Grand Trunk Road was een handelsroute die liep van Peshawar in het huidige Pakistan door de Khyberpas naar Calcutta in India. Het was de hoofdweg langs het noorden van India en verbond diverse steden en streken met elkaar. Verschillende rijken, waaronder het Mauryaanse Rijk, het Sultanaat van Delhi en het Britse Rijk, maakten dankbaar gebruik van deze handelsweg.

Het Mauryaanse Rijk was een koninkrijk dat ontstond in 321 voor Christus en dat op haar grootst vrijwel het gehele hedendaagse India omvatte. Tijdens de heerschappij van de Mauryaanse dynastie werd er intensieve handel bedreven langs de rivier de Ganges en met de volkeren die leefden achter het Hindu Kush gebergte. Op deze handelsroute ontstond een veelgebruikte handelsweg, die de Mauryanen de Uttarapatha noemden, wat ‘noordelijke weg’ betekende. Goederen werden vervoerd door de Khyberpas in het Hindu Kush gebergte, waarna ze via de Ganghes en Calcutta verder verhandeld werden. De Mauryanen verhandelden vooral kleding, tapijten, gereedschappen en landbouwproducten.

Gupta Rijk

In de 4e eeuw na Christus viel het Mauryaanse Rijk uiteen en ontstond het Gupta Rijk. De periode waarin de Gupta dynastie aan de macht was wordt gezien als de Gouden Eeuw van de Indiase geschiedenis. Hoewel de handel soms verstoord werd door invallen van buitenlandse machten, kende het rijk een stabiele economie en kregen de intellectuele kringen in het gebied de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Landbouw bleef het belangrijkste element in de Indiase handel, maar de textielhandel maakte in het Gupta Rijk een opmars. Zo verhandelden de Gupta’s zijde, linnen, wol en Aziatische katoensoorten. Aan het Gupta Rijk kwam rond 500 na Christus een einde toen de Hunnen het gebied binnenvielen. Nadat de Hunnen in 528 werden teruggedreven bleef het gebied verdeeld achter.

Sultanaat van Delhi

In het jaar 1182 viel de Afghaanse krijgsheer Mohammed Ghauri door de Khyberpas Noord-India binnen. Hij werd in 1191 verdreven door de lokale Indiase heersers, maar keerde het jaar daarop terug met versterkingen en versloeg de Indiërs. Mohammed Ghauri en zijn opvolgers stichtten het Sultanaat van Delhi, waarbij de islam verspreid werd door noordelijk India. Net zoals tijdens het Mauryaanse Rijk en het Gupta Rijk, gedijde de economie onder de nieuwe islamitische heersers. Landbouw en de textielindustrie bleven belangrijk, maar ook de metaalhandel en de suikerhandel bloeiden tijdens deze periode op.

Mogol Rijk

Aan het Sultanaat van Delhi kwam in 1521 een einde toen opnieuw een leger het gebied binnenviel via de Khyberpas. Het was de Mogoldynastie van de Turkse krijgsheer Babur, die met zijn leger India verenigde onder zijn heerschappij. De Mogol heersers voerden een aantal veranderingen door die de handel in het gebied stimuleerden. Zo legden ze primitieve snelwegen aan en werd er een vaste munteenheid ingevoerd. De heerser Sher Sjah Suri verbeterde de oorspronkelijke handelsweg van Calcutta naar de Khyberpas, om zo de handel te bevorderen. Hij noemde het Sadak-e-Azam (‘de grote weg’).

Britse Rijk

Vanaf 1600 begon het Britse Rijk, en de East India Company (EIC) in het bijzonder, te handelen met het Mogol Rijk. Deze handel verliep aanvankelijk moeizaam, omdat de Britten weinig te bieden hadden wat de Mogol heersers wilden hebben. De Britten zagen lijdzaam toe hoe de Nederlanders in 1623 Indonesië beheersten en besloten hun grip op India te verstevigen. In de daaropvolgende eeuwen voerden de Britten oorlog met zowel de Mogol heersers als de Fransen die probeerden voet aan wal te krijgen in India. In 1764 versloegen de Britten de laatste Mogol heerser en was hun handelsrijk in India een feit. Ze maakten dankbaar gebruik van de handelsroute langs de Ganges, die zij de Grand Trunk Road (‘lange slurfweg’) noemden. Langs de route werden kruiden, thee, textiel, kleding, salpeter en voedingswaren zoals kerrie naar de zeehavens gebracht, vanwaar schepen de handelswaren naar Europa vervoerden.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.