Hangende tuinen van Babylon

Hangende Tuinen van Babylon in Ninive?

Al decennialang vormen de Hangende Tuinen van Babylon onderwerp van discussie binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Door het feit dat archeologen in Babylon nog steeds geen enkele archeologische resten van het immense bouwwerk hebben kunnen vinden, betwijfelen sommigen van hen inmiddels of dit wereldwonder überhaupt wel heeft bestaan. Zo zouden volgens bepaalde theorieën de Hangende Tuinen van Babylon helemaal niet in Babylon liggen.

Als we de historische bronnen moeten geloven waren de Hangende Tuinen van Babylon een waar lust voor het oog. Weelderige bloementuinen op hoge pilaren die als het ware leken te zweven boven de heldere blauwe wateren van de rivier de Eufraat. Het stenen bouwwerk was geheel omringd door grote muren en torens en werd van water voorzien door een uitgebreid irrigatiesysteem dat middels een grote schroef van Archimedes water omhoog pompte uit een onderaardse rivier. Het is dan ook geen wonder dat de Hangende Tuinen van Babylon beschouwd werden als een van de zeven wonderen van de klassieke wereld. Het is echter de vraag of ze ooit hebben bestaan.

Nebukadnezar II

Volgens de legende werden de Hangende Tuinen van Babylon gebouwd door de Neo-Babylonische koning Nebukadnezar II (605-652 voor Christus), die ook wel bekend stond als de ‘god van wijsheid en schrift’. Het immense bouwwerk zou een cadeautje zijn geweest voor zijn aan heimwee lijdende vrouw, Amytis van Media. Om zijn geliefde zich toch thuis te laten voelen in zijn residentie in Babylon liet Nebukadnezar II een nieuw paleis aanleggen in de vorm van een gigantisch terras. Dit was gevuld met een rijke verzameling van de bloemen en planten uit haar thuisland. In de loop der eeuwen werden de fabelachtige Tuinen van Babylon beschreven door meerdere reizigers en historici, waaronder Strabo en Philo van Byzantium. In de tweede eeuw na Christus werd de beroemde stad echter getroffen door een reeks aardbevingen, met als gevolg dat het wereldwonder verloren ging. Ondanks de vermeende omvang van de tuinen - experts schatten dat er per uur meer dan 37.000 liter water door de terrassen vloeide - is er sindsdien nooit meer iets teruggevonden van het bouwwerk. Verschillende historici hebben daardoor inmiddels hun twijfels bij de vraag of de Hangende Tuinen überhaupt wel hebben bestaan. Ook het feit dat de legendarische begunstigde van het cadeau, Amytis van Media, verder nergens voorkomt in de bronnen, helpt daarbij niet.

Koning Sanherib

Op basis van achttien jaar studie heeft Stephanie Dalley, een oudheidkundige verbonden aan de Britse Oxford University, echter een andere verklaring. Volgens haar werden de Hangende Tuinen niet gebouwd door Nebukadnezar II in Babylon, maar door de Assyrische koning Sanherib in Ninive, ruim 400 kilometer noordelijker in de omgeving van het hedendaagse Mosul. Op die locatie zijn recentelijk namelijk sporen van een reeks grote aquaducten gevonden. Dalley baseert haar conclusies echter grotendeels op andere bronnen, waaronder haar vertaling van een grote verzameling Assyrische- en Babylonische teksten. Onder deze geschriften was een tekst die door Sanherib zelf was opgesteld en waarin de Assyrische koning beschrijft hoe hij een ‘ongeëvenaard paleis’ heeft laten bouwen dat wordt beschouwd als een ‘wonder voor alle mensen’. Volgens de inscriptie was deze tuin onder meer voorzien van een grote bronzen waterschroef en een uitgebreid irrigatiesysteem. De beweringen worden ondersteund door een inscriptie op het aquaduct die leest ‘Sanherib, koning van de wereld. Over een grote afstand liet ik een waterweg naar Nineveh aanleggen’.

Het mysterie

De Britse oudheidkundige was zich bewust van het feit dat haar theorie controversieel zou worden gevonden. “Dat de Hangende Tuinen werden gebouwd in Babylon door Nebukadnezar is een feit dat geleerd wordt op school en ‘geverifieerd’ wordt door encyclopedieën, maar de Assyriologie is een relatief nieuwe wetenschap en oude ‘feiten’ blijken snel achterhaald’.

Meer lezen over de zeven klassieke wereldwonderen? Hier hebben we alle klassieke wereldwonderen voor je op een rijtje gezet.

Bron

 

- The Guardian, Babylon's Hanging Gardens

 

Afbeeldingen

- Wikimedia Commons

Ook interessant: 

Beschavingen: 

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.