fort sumter

Het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog

Alabama 1861 – Het begint in Amerika steeds meer te roeren. De zuidelijke staten begeren een afsplitsing van de centrale overheid, nadat Abraham Lincoln als nieuwe president de slavernij wilt afschaffen. Op 11 maart 1861 neemt het zuiden van de VS een nieuwe grondwet aan en verklaren ze zich zelfstandig. Het leidde tot de bloedige Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865).

De zuiderlingen verenigden zich als de Geconfedereerde Staten van Amerika. Jefferson Davis wierp zich op als een vertolker van dit streven en werd de eerste president van de Confederatie. Zuidelijk Amerika maakte zich druk om het feit dat de afzonderlijke staten macht verloren aan de federale regering. Bovendien verschilden het noordelijke en zuidelijke gedeelte van de Verenigde Staten sterk van elkaar in economisch en cultureel opzicht.

Lincoln

Zo kwam in het zuiden de slavernij nog veelvuldig voor, terwijl de overheid hier een verbod op wilde. Ook was het noorden veel meer geïndustrialiseerd dan het agrarische zuiden, waar zich de katoenplantages bevonden. Hierdoor was het noorden welvarend en progressief, terwijl zuidelijk VS arm en conservatief was. Toen Abraham Lincoln president in 1861 werd, probeerde hij de slavernij tegen te gaan en de centrale regering te versterken. Dit deed de gemoederen in het zuiden hoog op lopen.

Fort Sumter

Na de afsplitsing in 1861 bleek de VS rijp voor een burgeroorlog. De noordelijke Staten, kortweg de Unie genoemd, trokken ten strijde om de afsplitsing te voorkomen. Het conflict begon bij Fort Sumter, gelegen in South Carolina. Noordelijke troepen hadden hier hun intrek genomen, terwijl Jefferson Davis eiste dat het werd overgedaan aan het zuiden. Lincoln weigerde dit, en vervolgens namen de confederale legers het fort onder vuur. Het was het eerste gevecht in de gruwelijkse oorlog die het Noord-Amerikaanse continent ooit meemaakte.

Herintegratie van het zuiden

Tegen juni 1865 was de Confederatie verslagen. Lincoln kwam met een plan van heropbouw en herintegratie van het zuiden. Er werd een democratisch bestuur opgezet en de slaven werden verheven tot gelijkwaardige status als hun blanke landgenoten. Het duurde jaren voordat de verhoudingen tussen noord en zuid waren verbeterd. De huidige Ku Kux Clan kan gezien worden als een overblijfsel van de blanke haat tegen de verheffing van zwarten en van woede over het verlies van zuiderlijke tradities.

afbeelding

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Bekijk het gehele programma van de Week van de Koloniale Geschiedenis met thema ‘Aan het Werk’.