fort sumter

Het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog

Alabama 1861 – Het broeit in de Verenigde Staten. De zuidelijke staten willen zich afsplitsen van de centrale overheid, nadat Abraham Lincoln als nieuwe president de slavernij wil afschaffen. Op 11 maart 1861 neemt het zuiden van de VS een nieuwe grondwet aan en verklaren ze zich zelfstandig. Het leidde tot de bloedige Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865).

De Confederatie

De zuiderlingen verenigden zich als de Geconfedereerde Staten van Amerika. Jefferson Davis wierp zich op als een vertolker van dit streven en werd de eerste president van de Confederatie. Zuidelijk Amerika maakte zich druk om het feit dat de afzonderlijke staten macht verloren aan de federale regering. Bovendien verschilden het noordelijke en zuidelijke gedeelte van de Verenigde Staten sterk van elkaar in economisch en cultureel opzicht.

Lincoln

Zo kwam in het zuiden de slavernij nog veel voor, terwijl de centrale overheid hier een verbod op wilde. Ook was het noorden veel meer geïndustrialiseerd dan het agrarische zuiden, waar zich de katoenplantages bevonden. Hierdoor was het noorden welvarend en progressief, terwijl zuidelijk VS arm en conservatief was. Toen Abraham Lincoln president in 1861 werd, probeerde hij de slavernij tegen te gaan en de centrale regering te versterken. Dit deed de gemoederen in het zuiden hoog op lopen.

Fort Sumter

Na de afsplitsing in 1861 bleek de VS rijp voor een burgeroorlog. De noordelijke Staten, kortweg de Unie genoemd, trokken ten strijde om de afsplitsing te voorkomen. Het conflict begon bij Fort Sumter, gelegen in South Carolina. Noordelijke troepen hadden hier hun intrek genomen, terwijl Jefferson Davis eiste dat het werd overgedaan aan het zuiden. Lincoln weigerde dit, en vervolgens namen de confederale legers het fort onder vuur. Het was het eerste gevecht in de gruwelijkse oorlog die het Noord-Amerikaanse continent ooit meemaakte.

Herintegratie van het zuiden

Tegen juni 1865 was de Confederatie verslagen. Lincoln kwam met een plan van heropbouw en herintegratie van het zuiden. Er werd een democratisch bestuur opgezet en zwarte en witte Amerikanen werden voor de wet gelijk. Het duurde jaren voordat de verhoudingen tussen noord en zuid waren verbeterd. De Ku Kux Clan kan gezien worden als een overblijfsel van het zuiden van voor de burgeroorlog. 

afbeelding

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.