Hoe schrijf ik mijn scriptie: te veel bronnen

In mijn bericht van twee weken geleden hebben jullie kunnen lezen hoe de situatie in Syracuse uit de hand begon te lopen. Over dit gedeelte van de Punische oorlogen is zeer veel bronmateriaal te vinden. Dit allemaal uitzoeken voelde in eerste instantie dan ook aan als “sisyfusarbeid”, maar uiteindelijk heb ik er een samenhangend verhaal van weten te maken.

Tegenwoordig wordt iets als sisyfusarbeid betiteld, wanneer het een enorme klus is die eigenlijk niks oplevert. Deze uitdrukking is afgeleid van de mythologische figuur Sisyphus. Hij was de stichter van Kortinthe en een meester in list en bedrog. Hierdoor wekte hij de toorn van Zeus en de andere goden. Een aantal keren wist Sisyphus uit de handen van de goden te blijven. Nadat zij hem uiteindelijk te pakken wisten te krijgen, werd hij zwaar gestraft. Sisyphus werd veroordeeld om in de Tartaros, het deel van de onderwereld waar de overledenen terecht kwamen die uitzonderlijk slechte dingen hadden gedaan, een zwaar rotsblok tegen een steile berg op te duwen. Dit rotsblok rolde daarentegen elke keer weer naar beneden, waardoor Sisyphus weer opnieuw kon beginnen.

Dit deel van mijn scriptie voelde op sommige momenten een beetje als het omhoog rollen van het rotsblok van Sisyphus. Er was veel bronmateriaal beschikbaar en hier moest ik een kort en bondig verhaal van maken. Na dagen de boeken ingedoken te zijn, lukte het desondanks om een eenduidig verhaal te creëren. Dit kostte daarentegen wel behoorlijk wat kopjes koffie..

Op het moment dat de Romeinse consul Marcellus op Sicilië arriveerde, escaleerde de situatie. Zijn taak was om de situatie na de dood van Hieronymus onder controle te krijgen. Hij veronderstelde dat overeenstemming kon worden bereikt en stuurde Romeinse afgezanten naar Syracuse om te onderhandelen. Het volk in Syracuse was verdeeld en er heerste onrust in de stad. Uiteindelijk werd de keuze gemaakt dat een oorlog met Rome niet gunstig zou zijn en werd een gezantschap klaargemaakt om een bondgenootschap met hen te realiseren.

Een aantal dagen later verzocht Leontini om manschappen om haar territorium te kunnen verdedigen. Hippocrates en Epicydes werden als leiders van vierduizend manschappen naar Leontini gestuurd. Hippocrates begon het landschap aan de grens met de Romeinse provincie te verwoesten. De Romeinenzonden hierop troepen om het land te beschermen. Hippocrates viel deze troepen met al zijn manschappen aan waarbij veel Romeinen sneuvelden. Marcellus eiste vervolgens van Syracuse dat Hippocrates en Epicydes van heel Sicilië verdreven zouden worden.

Epicydes merkte bij aankomst in Leontini dat de bewoners opgejut waren tegen de Romeinen en begon hen ook van Syracuse te vervreemden. Op het moment dat een afgezantschap van Syracuse arriveerde met het verzoek of Hippocrates en Epicydes Sicilië wilden verlaten, begon het volk te roepen dat zij Syracuse niet hadden gevraagd een bondgenootschap met Rome te sluiten. Dit nieuws brachten de Syracusanen aan de Romeinen, waarbij zij verkondigden dat de mannen van Leontini niet onder hun autoriteit vielen en dat wanneer de Romeinen tegen hen ten strijde zouden trekken, dit geen schending van het verdrag tussen Rome en Syracuse inhield.

De Romeinen namen Leontini gemakkelijk in, waarna Hippocrates en Epicydes naar een plaats in de buurt vluchtten. De Syracusanen waren met achtduizend manschappen ten strijde getrokken, maar kwamen onderweg een boodschapper tegen die rapporteerde dat Leontini al was ingenomen. Hierna vermengde hij de waarheid met leugens toen hij vertelde dat een algehele slachting van burgers en soldaten had plaatsgevonden. Bij het horen van dit nieuws overlegden de legeraanvoerders wat hen te doen stond. Het foutieve verhaal van de boodschapper was gebaseerd op de geseling en onthoofding van ongeveer tweeduizend Romeinse deserteurs, die Marcellus bij Leontini gevangen had genomen. De Syracusaanse soldaten wisten dit daarentegen niet en klaagden dat hun strijdmakkers in Leontini waren verraden tot in hun dood. 

Hippocrates en Epicydes waren bekend onder de Syracusaanse manschappen en hadden het plan opgevat om genade aan de soldaten te vragen en traden hen zodoende tegemoet. Hippocrates en Epicydes haalden het voorste gedeelte van de troepenmacht over om zich aan hen te verbinden. Op het moment dat de generaals dit te horen kregen,gaven zij het bevel om Hippocrates en Epicydeste arresteren. Dit bevel werd door de soldaten met verontwaardiging begroet. De manschappen wisten niet wat hen te doen stond en onzeker trokken de troepen zich terug naar Megara.

Terwijl de soldaten iedereen wantrouwden, zocht Hippocrates zijn toevlucht tot een list. Hij deed alsof hij een brief had onderschept. De brief die hij zijn manschappen voorlas had hij echter zelf geschreven. Er viel in de brief te lezen dat de magistraten van Syracuse vonden dat Marcellus volkomen in zijn recht stond dat hij niemand had gespaard bij Leontini. De situatie van alle huurlingsoldaten was daarentegen hetzelfde en Syracuse zou geen vrede kennen zolang er buitenlandse hulptroepen in de stad of in haar leger zouden zitten. Hierdoor werd Marcellus gevraagd actie te ondernemen tegen de troepen gelegerd bij Megara om Syracuse te bevrijden. Nadat de brief was voorgelezen grepen de soldaten naar hun wapens. De generaals verlieten het kamp en vluchtten naar Syracuse. Hippocrates en Epicydes kochten vervolgens een soldaat om die bij Leontini aanwezig was geweest. Hij vertrok naar Syracuse en vertelde dat de boodschap over de slachting bij Leontini op waarheid berustte.

Hippocrates en Epicydes waren ondertussen bij de stadsmuur verschenen en communiceerden via tussenpersonen dat de poorten voor hen geopend dienden te worden, zodat zij de verdediging tegen de Romeinen konden organiseren. Een poort werd geopend en de soldaten stroomden de stad binnen. Een aantal generaals en burgers vluchtte naar Achradina om te schuilen. Achradina werd door het leger veroverd en de meeste magistraten werden afgeslacht. De menigte verkoos vervolgens Hippocrates en Epicydes tot hun generaals, waarna de Romeinen de belegering van Syracuse begonnen. Hoe deze belegering verliep, kunnen jullie in 2013 lezen op IsGeschiedenis. Een fijne kerst en voorzichtig met vuurwerk!

<h3>Even voorstellen</h3>
<p><img class="wp-image-38071 alignleft" title="Martijn Boere" src="http://www.isgeschiedenis.nl/wp-content/uploads/2012/09/Martijn-Boere-31... alt="" width="80" height="118" />Ik ben Martijn Boere, een 23-jarige masterstudent Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Afgelopen jaar heb ik stage gelopen bij IsGeschiedenis als webredacteur, waarbij ik mij bezig hield met het schrijven van artikelen op de website. Na deze gezellige en leerzame tijd ging ik de laatste fase van mijn studie in: mijn masterscriptie. De redactie van IsGeschiedenis vroeg mij vervolgens een blog bij te houden, waarin ik elke twee weken de vorderingen van mijn scriptie beschrijf.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Leestips - hoe schrijf je een scriptie</h3>
<p>&nbsp;</p>
<div id="widgetPreview" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 200px; background-color: #fff; z-index: 99;">
<div id="widgetPreviewContainer">
<div class="ellement"><img src="http://www.educatheek.nl/phpshop/shop_image/product/cb/9789035135567.jpg... alt="Hoe schrijf ik een scriptie " align="left" border="0" />
<div class="innerwidget"><a href="http://www.educatheek.nl/Hoe-schrijf-ik-een-scriptie-_60912.html/&amp;pr... target="_blank">Hoe schrijf ik een scriptie</a>
<p class="widgetprice">€ 15.00</p>
<p><a href="http://www.educatheek.nl/Hoe-schrijf-ik-een-scriptie-_60912.html/&amp;pr... target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6968" src="http://www.isgeschiedenis.nl/wp-content/uploads/2012/02/isg-button4-150x... alt="" width="150" height="37" /></a></p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div class="ellement"><a title="Van idee tot uitwerking " href="http://www.educatheek.nl/Van-idee-tot-uitwerking-_111847.html/&amp;pref=... target="_blank"><img src="http://www.educatheek.nl/phpshop/shop_image/product/cb/9789062832361.jpg... alt="Van idee tot uitwerking " align="left" border="0" /></a>
<div class="innerwidget"><a class="widgetlink" style="background-color: #ffffff;" title="Van idee tot uitwerking " href="http://www.educatheek.nl/Van-idee-tot-uitwerking-_111847.html/&amp;pref=... target="_blank">Van idee tot uitwerking</a></div>
<div class="innerwidget">
<p class="widgetprice">€ 17.50</p>
</div>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.educatheek.nl/Van-idee-tot-uitwerking-_111847.html/&amp;pref=... target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6968" src="http://www.isgeschiedenis.nl/wp-content/uploads/2012/02/isg-button4-150x... alt="" width="150" height="37" /></a></p>
<div style="clear: both;"> </div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Leestips - onderwerp</h3>
<p>&nbsp;</p>
<div id="widgetPreview" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 200px; background-color: #fff; z-index: 99;">
<div id="widgetPreviewContainer">
<div class="ellement"><a title="Carthago " href="http://www.educatheek.nl/Carthago-_50443.html/&amp;pref=1e2f312e800" target="_blank"><img src="http://www.educatheek.nl/phpshop/shop_image/product/cb/9789026321740.jpg... alt="Carthago " align="left" border="0" /></a>
<div class="innerwidget"><a class="widgetlink" title="Carthago " href="http://www.educatheek.nl/Carthago-_50443.html/&amp;pref=1e2f312e800" target="_blank">Carthago </a>
<p class="widgetprice">€ 29.95</p>
<p class="widgetprice"> </p>
<p class="widgetprice"> </p>
<p class="widgetprice"> </p>
<p><a href="http://www.educatheek.nl/Carthago-_50443.html/&amp;pref=1e2f312e800" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6968" src="http://www.isgeschiedenis.nl/wp-content/uploads/2012/02/isg-button4-150x... alt="" width="150" height="37" /></a></p>
<p class="widgetprice"> </p>
<p class="widgetprice"> </p>
<p class="widgetprice"> </p>
<p class="widgetprice"> </p>
<p class="widgetprice"> </p>
<p class="widgetprice"> </p>
<p class="widgetprice"> </p>
<hr />
<p class="widgetprice"> </p>
<p class="widgetprice"><a title="Odyssee " href="http://www.educatheek.nl/Odyssee-_45790.html/&amp;pref=1e2f312e800" target="_blank"><img src="http://www.educatheek.nl/phpshop/shop_image/product/cb/9789025367336.jpg... alt="Odyssee " align="left" border="0" /></a></p>
<p class="widgetprice"><a title="Odyssee " href="http://www.educatheek.nl/Odyssee-_45790.html/&amp;pref=1e2f312e800" target="_blank">Odyssee </a></p>
<p>€ 7.95</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.educatheek.nl/Odyssee-_45790.html/&amp;pref=1e2f312e800" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6968" src="http://www.isgeschiedenis.nl/wp-content/uploads/2012/02/isg-button4-150x... alt="" width="150" height="37" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

Rubrieken: 

Partners: 

Tijdperken: 

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.