John Smith en Pocahontas

John Smith wordt president van Jamestown

Op 10 september 1608 werd de Engelse soldaat en zeeman John Smith verkozen tot president van de nieuwe Engelse kolonie Jamestown. Door de film Pocahontas van Disney uit 1995 staat John Smith bij het grote publiek bekend als de geliefde van deze Indiaanse. Hoewel hij Pocahontas wel gekend heeft ging die eer te beurt aan de plantage-eigenaar John Rolfe (1585-1622).


Avonturier


Smith was van nature een avonturier. Voordat hij in 1606 samen met 144 andere kolonisten richting de Nieuwe Wereld besloot te reizen, had hij onder andere gevochten tegen Spanje tijdens de Nederlandse onafhankelijkheidsoorlog en in het Oostenrijkse leger tegen de Ottomanen. Na die laatste oorlog was Smith gevangen genomen als slaaf in Constantinopel, maar had weten te ontsnappen nadat hij de broer van zijn eigenaresse had gedood. Via Rusland wist hij uiteindelijk rond 1605 Engeland weer te bereiken.


Jamestown


Het leven in de Engelse kolonie, waar Smith op 26 april 1607 was aangekomen bleek zwaar. Alles moest vanaf de grond af aan worden opgebouwd en de kolonie had te kampen met voedseltekorten en ziektes. De pragmatische Smith besloot daarom te onderhandelen met de plaatselijke Indianenstam (de Powhatan) om aan graan te komen. Tijdens enkele trektochten om het achterland te verkennen werd hij door deze groep wel gevangengenomen.


Pocahontas


Bij deze Indianenstam zou Smith, naar eigen zeggen, voor het eerst in contact komen met Pocahontas. Op het moment dat de stamleider van de indianen, Wahunsenacah, (Pocahontas’ vader) hem wilde executeren zou zij tussenbeide zijn gekomen. Of dit enkel door hemzelf opgeschreven verhaal echt op waarheid berustte, daarover zijn de meningen verdeeld. Pocahontas was wel vaak in Jamestown te vinden om voedsel te brengen of met de kinderen van de kolonisten te spelen. Zij was op dat moment ongeveer tien jaar oud.


Bloei


Tijdens Smiths presidentschap ging het goed met de kolonie. De kolonie startte niet alleen met het telen van eigen gewassen, maar ook andere gebruiksproducten zoals zeep liet Smith niet meer over komen uit Engeland. De kolonie werd gerund volgens het beleid dat "he that will not worke shall not eate except by sicknesse he be disabled" en dit zorgde ervoor dat het sterftecijfer sterk verlaagde.


Verval


Toen Smith in 1609 gewond raakte doordat zijn tas met buskruit ontplofte, was hij gedwongen terug te keren naar Engeland. Daar kon hij echter niet stilzitten en toen hij in 1614 via de handelsmaatschappij Plymouth Company de mogelijkheid kreeg weer naar de Nieuwe Wereld te vertrekken, greep hij die met beide handen aan. Tijdens een verkenningstocht werd hij echter gevangen genomen door piraten. Nadat hij vrij was gekomen moest hij weer naar Engeland terugkeren. John Smith overleed uiteindelijk op 21 juni 1631 in armoede in zijn vaderland. Hij liet verschillende boeken na over zijn avonturen.

Bronnen:

nl.wikipedia.org, John Smith

nl.wikipedia.org, Pocahontas

www.britannica.com, John Smith

 

Afbeelding:

en.wikipedia.org

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!