John Smith in Jamestown

Kolonisten van Jamestown: mythe & harde werkelijkheid

Op 28 juli 2015 maakten Amerikaanse wetenschappers de ontdekking én identificatie van vier lichamen bekend. Het gaat om vier vroege leiders van Jamestown, één van de eerste kolonies in Noord-Amerika. De Amerikanen zijn enthousiast vanwege de vondst van deze vroege kolonisten. Amerikanen zien deze kolonisten als de basis van Verenigde Staten van Amerika zoals we die tegenwoordig kennen.

Snel na de Spaanse ontdekking van Amerika in 1492 werd het proces van kolonisatie van de Nieuwe Wereld in gang gezet. Zuid-Amerika werd vrij snel verdeeld onder Portugezen en Spanjaarden. Engelse ontdekkingsreizigers loerden echter al sinds 1497 op Noord-Amerika. Britse ondernemers zagen kansen in Noord-Amerika en richtten handelscompagnieën op. Deze compagnieën ontvingen ‘charters/ monopolies’ voor een bepaald gebied op het ontdekte continent. De charters gaven toestemming tot kolonisatie.

Koninklijke toestemming

Een dergelijk charter bracht de Virginia Company in 1607 naar de huidige Amerikaanse Virginia. De eerste nederzetting, Jamestown, werd de eerste succesvolle Britse poging tot kolonisatie op het nieuwe continent. Het land beloofde rijke oogsten en de compagnie vestigde de kolonie met een duidelijke wens voor winst. Het moederland was een maandenlange reis verwijderd van de kolonie. De 104 kolonisten stonden er alleen voor.

Een vijandig milieu

Er waren gespannen verhoudingen met de inheemsen en het weer was vijandig. Het bleek bijzonder moeilijk voor de kolonisten om zich aan te passen aan het nieuwe klimaat. De winters waren zwaar en kolonisten waren afhankelijk van bevoorrading vanuit Engeland. De kolonie groeide door die bevoorrading met enkele honderden inwoners. Toen een bevoorradingsschip zonk in 1609 ging het mis: de winter van 1609-1610 werd een nachtmerrie.

Hongersnood

In 2013 ontdekte onderzoekers de gruwelijke details van deze hongersnood. Onderzoek naar botten en gebitten van andere kolonisten liet zien waartoe de kolonisten in staat waren. Tand- en snijafdrukken wijzen op kannibalisme. Waarschijnlijk aten de kolonisten hun overleden broeders en zusters op om een eigen hongerdood te voorkomen.


Titel: Beverwijck- A Dutch Village on the American Frontier, 1652-1664
Auteur: Janny Venema
ISBN: 9789065507600
Uitgever: Verloren
Prijs: €35,-

   


Voorlopig niet zonder hulp

Er bestaat zeker een verschil tussen de ontstaansmythen van Amerikanen en de harde werkelijkheid van Jamestown. Relaties met indianen waren buitengewoon slecht. Het harde werken van kolonisten was grotendeels vruchteloos; het was onmogelijk een succesvolle kolonie te vestigen zonder geregelde hulp uit Europa.

Native Americans als vriend én vijand

Tijdens de dramatische winter stierven meer dan 100 inwoners. In de lente arriveerden eindelijk voorraden. Ook kwam er versterking. Het gevaar was verre van geweken. De verhoudingen met de indianen escaleerden en er ontstonden steeds vaker gevechten. Een huwelijk tussen kolonist John Rolfe en Indianenmeisje Pocahontas kon de gemoederen enigszins tot rust brengen, maar kon niet verhinderen dat er een grote oorlog ontstond. In 1622 kwam het tot een grote aanval van indianen, waarbij 300 kolonisten stierven, de overlevenden moesten opnieuw beginnen.

Eindelijk een hoopvolle toekomst

De kolonie leed verliezen. Het ging failliet in 1624 en de Engelse kroon nam de kolonie over. De kolonisten deden hun uiterste best om de nederzettingen te verdedigen tegen indianen. Ook probeerden ze met enig succes de tabaksplant te introduceren. Het zou nog jaren duren voordat de tabak op grote schaal verbouwd zou gaan worden en de plaatselijke economie opbloeide.

De nagedachtenis blijft

Virginia was één van de 13 oorspronkelijke Britse koloniën. De Amerikaanse folklore gaf de eerste kolonisten een heldenrol. Het waren de hardwerkende en vrijheidslievende Britten die de oceaan overstaken naar een beter leven. Samen met de puriteinse kolonisten van de Plymouth Colony zijn de kolonisten van Jamestown de bekendste kolonisten van Brits-Amerika. Nog altijd dienen deze personen als voorbeeld voor alle Amerikanen. De herinnering is een onderdeel geworden van Amerikaanse cultuur, en is vereeuwigd in het feest van ‘Thanksgiving’. De kolonie overleefde en bracht Amerika voort. Het huidige onderzoek naar de resten van de Amerikaanse kolonisten laat zien hoe belangrijk deze herinnering blijft. Al is het misschien meer een mythe. Meer weten over de opgravingen in Jamestown? Lees hierover op Archeologieonline.nl.

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.