Geen afbeelding beschikbaar

Kim Jong-Un

Hij is nu de opperste leider van de partij, de staat en het leger

Aldus de Noord-Koreaanse staatstelevisie over de nieuwe positie van Kim Jong-un. De zoon van de onlangs overleden dictator Kim Jong-il kreeg al voor de dood van zijn vader de titels ‘De Briljante Kameraad’ en ‘De Opperste Leider van de revolutionaire strijdkrachten’ toegewezen. Na het overlijden van Kim Jong-il mag Kim Jong-Un zich nu ook ‘De Grote Opvolger’ laten noemen. In de Koreaanse geschiedenis zijn er slechts twee heersers die officieel de titel ‘De Grote’ kregen toegewezen.

De eerste die deze titel kreeg was koning Gwanggaeto de Grote (374-413) van Goguryeo, op dat moment één van de drie koninkrijken van Korea. In 392 stond Gwanggaeto aan het hoofd van een leger van 50.000 ruiters, waarmee hij het rivaliserende koninkrijk BeakJe binnenviel en tot overgave dwong. Vervolgens trok hij met zijn soldaten naar Mantsjoerije in het noorden, waar hij de lokale Chinese oorlogsheren aan zich onderwierp en mogelijk zelfs delen van Mongolië veroverde. Na zijn dood op slechts 39-jarige leeftijd in 413 had Gwanggaeto grote delen van Korea verenigd in zijn koninkrijk. Postuum kreeg hij daarom de Koreaanse naam ‘Gukgangsang-gwanggaetogyeong-pyeongan-hotaewang’, wat vertaald kan worden als: ‘De zeer grote koning, groot uitbreider van territorium, vrede en veiligheid, begraven te Gukgangsang’.

De tweede Koreaanse heerser die na zijn dood ‘De Grote’ werd genoemd was koning Sejong de Grote (1397-1450) van de Joseon dynastie (1392-1897). Ook onder zijn heerschappij breidde het territorium van Korea zich aanzienlijk uit, met name omdat hij veel investeerde in nieuwe militaire technologieën zoals buskruit en kanonnen. Sejong heeft zijn titel ‘De Grote’ echter waarschijnlijk meer te danken aan zijn bestuurlijke prestaties. Zo voerde hij het Koreaanse alfabet ‘hangul’ in en verspreidde hij  een agrarisch handboek onder boeren, wat resulteerde in een aanzienlijke verbetering in de opbrengst van de oogst. Na zijn dood in 1450 werd hij de tweede Koreaanse heerser die postuum de titel ‘De Grote’ kreeg toegewezen.

In principe zijn er geen objectieve criteria vastgesteld waaraan een heerser moet voldoen om de titel ‘De Grote’ te verdienen. Niets kan Kim Jong-Un er dus van weerhouden om zichzelf ook te benoemen als 'De Grote Opvolger' of de ‘De Grote Leider’ van Noord-Korea. De tijd zal echter moeten leren of historici deze titel, net als bij Gwangeato en Sejong, in latere eeuwen zullen handhaven.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Piet Hein

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Saga vikingen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Vergeten D-Day: Italië, 1943

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.