Maastricht, ‘the place to be’ in de Merovingische tijd

Op dinsdag 10 juni geeft drs. Wim Dijkman, conservator van het Centre Céramique in Maastricht, een lezing in het Rijksmuseum van Oudheden. Vanaf 19.30 uur zijn bezoekers welkom om te luisteren naar zijn verhaal over Maastricht in de Merovingische tijd, toen de stad een centrumfunctie had in zowel religieus als economisch opzicht. Hij doet dit in het kader van de nieuwe tentoonstelling Gouden Middeleeuwen in het Rijksmuseum van Oudheden.

In de Merovingische tijd (ca. 450-750 na Chr.) was Maastricht een belangrijke plek in het gebied, dat een groot deel van Zuid-Nederland en Oost-België omvatte. Aan de hand van de Sint-Servaaskerk en het omliggende grafveld vertelt Drs. Wim Dijkman over de religieuze centrumfunctie. Ook wijdt hij uit over de betekenis van de Romeinse villa van Borgharen met de Merovingische begravingen, en allerlei ambachtelijke activiteiten die in en om Maastricht werden ontplooid, die alle het belang van Maastricht toentertijd illustreren.

Maastricht had in de zevende eeuw, in tegenstelling tot kleine dorpen, een hele wijk waar op grote schaal hertshoorn werd bewerkt en waar bronsgieterijen lagen. Er is in dit gebied veel afval van kammenproductie gevonden, dat aangeeft dat er van de vijfde tot de zevende eeuw continue productie was waarvoor uitsluitend hertshoorn werd gebruikt. Ook op het gebied van aardewerk was Maastricht een belangrijke productieplaats, op het treffend geheten Céramique-terrein zijn pottenbakkersovens opgegraven uit de Merovingische tijd.

Op het gebied van glasproductie zijn in 1998 in een Merovingische afvalput 750 voorwerpen gevonden die verband houden met de productie van glazen kralen. Dit is de enige duidelijke productieplaats van glazen kralen die is gevonden in Nederland. Bovendien was Maastricht één van de drie muntplaatsen in wat nu Nederland is, en met 14 monetarii (muntmeesters) een atelier dat qua grootte gemiddeld kan worden genoemd.

Al deze bedrijvigheid versterkt het beeld van Maastricht als een belangrijke stad met veel reuring en handel. Tijdens de lezing zal Drs. Wim Dijkman al deze facetten van het Merovingische Maastricht belichten.

Deze lezing wordt georganiseerd door de vriendenvereniging van het museum, RoMeO. Elke tweede dinsdag van de maand vinden er avondlezingen plaats over onderwerpen die veelal te maken hebben met de huidige tentoonstellingen in het museum. Toegang is gratis voor RoMeO-leden, niet-leden betalen €5,- entree. 

Datum: dinsdag 10 juni 2014Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uurLocatie: Tempelzaal of filmzaal Rijksmuseum van OudhedenKosten: €5, RoMeO-leden gratisKaarten: reserveren is niet mogelijk, kaarten uitsluitend verkrijgbaar aan de kassa van het museum op de avond van de lezing

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

De wieg van de Zijderoute

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Piet Hein

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Saga vikingen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.