In de NTR-serie De Gouden Eeuw stond op Eerste Kerstdag staatsman Johan van Oldenbarneveldt centraal.

Nationaal Archief over Van Oldenbarnevelt in TV-serie De Gouden Eeuw

In de aflevering ‘Staat zonder hoofd’ van de NTR-serie De Gouden Eeuw stond op Eerste kerstdag de staatsman Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), raadpensionaris en landsadvocaat van de Staten van Holland, centraal. Het Nationaal Archief bewaart niet alleen de officiële stukken die onder de handen van Van Oldenbarnevelt zijn ontstaan. Ook zijn persoonlijke archief maakt deel uit van de collectie van het Nationaal Archief.


Staatsman Van Oldenbarnevelt


Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) vertegenwoordigt Holland in de vergaderingen van de Staten-Generaal. Door deze machtige positie staat hij aan de wieg van de Nederlandse staat. Zo speelt hij een doorslaggevende rol bij de totstandkoming van het Twaalfjarig Bestand. Dit vredesverdrag uit 1609 bepaalde dat de vijandelijkheden tussen de Republiek en Spanje voor een periode van 12 jaar gestaakt zouden worden.


Akte Twaalfjarig Bestand (Nationaal Archief)


In onze webexpo is de akte waarin het Twaalfjarig Bestand wordt bezegeld nader te bekijken. Ook het concept voor de bestandakte dat door Van Oldenbarnevelt is opgesteld is in de webexpo opgenomen. Bij dit concept is ook een filmpje te bekijken.


Relatie met prins Maurits


De aflevering ‘Staat zonder hoofd’ concentreert zich op de relatie van Johan van Oldenbarnevelt met prins Maurits. Hun verhouding begint harmonieus en met een duidelijke taakverdeling: Van Oldenbarnevelt de uitzonderlijk getalenteerde bestuurder en leermeester van de jonge Maurits; prins Maurits die uitblinkt in militaire strategie. Na verloop van tijd ontstaat echter een machtsstrijd tussen beide heren, die in het voordeel van Maurits beslecht wordt. Van Oldenbarnevelt vindt zijn tragische einde op het schavot op het Binnenhof.


Bekijk de aflevering 'Staat zonder hoofd' van de TV-serie De Gouden Eeuwin zijn geheel.


Meer Gouden Eeuw in Amsterdam Museum


Vanaf 13 december 2013 toont het Amsterdam Museum in de tentoonstelling 'De Gouden Eeuw, een proeftuin van onze wereld, ook het fascinerende verhaal van de Nederlandse 17e eeuw'. In de nieuwe tentoonstelling wordt het verhaal van de Nederlandse Gouden Eeuw in beeld gebracht aan de hand van de nieuwste multimediatechnieken en een groot aantal historische topstukken. Het Nationaal Archief levert door middel van enkele bruiklenen een bijdrage aan deze tentoonstelling. Zo is een drietal kaarten van Vingboons en het Capitaelboeck van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) te zien.


Lees meer over deze tentoonstelling op de website van het Amsterdam Museum.


 

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Lees Ons Amsterdam

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!