Geen afbeelding beschikbaar

Nepotianus valt Rome binnen met gladiatoren

Rome 350 – Het Romeinse rijk is te groot geworden om door één keizer bestuurd te worden. Daarom wordt de westelijke helft geregeerd door Constans en de oostelijke helft door zijn broer Constantius II. De generaal Magnentius leidt echter een opstand in het westen en doodt daarbij Constans. Nepotianus, de neef van Constans, verzamelt daarop een bende gladiatoren en valt op 3 juni Rome binnen.

Na de dood van Constantijn de Grote in 337 erfden zijn drie  zoons, Constantijn II, Constans en Constantius II zijn keizerrijk. In 340 brak er oorlog uit tussen Constans en Constantijn II. Constans won, en kreeg daarmee de gehele westelijke helft van het Romeinse rijk in zijn bezit. Hij regeerde 10 jaar over zijn territorium, maar was zeer onpopulair bij zowel het volk als zijn soldaten. Één van zijn generaals. Flavius Magnus Magnentius, zag zijn kans schoon en liet zich in 350 uitroepen tot keizer van het westelijke Romeinse rijk. Zowel het leger als het volk steunde Magnentius, en keizer Constans werd geëxecuteerd.

Julius Nepotianus was de zoon van Eutropia, die op haar beurt de zus was van Constantijn de Grote. Zijn moeder drong erop aan dat hij de moord van Constans niet over zijn kant kon laten gaan. Nepotianus verzamelde daarom een groep gladiatoren en vulde zijn leger verder aan met ontevreden burgers. Op 3 juni 350 viel hij met zijn ongeorganiseerde leger Rome binnen. Hij versloeg het stadsleger en nam de Romeinse senaat over. Anicetus, de officier die door Magnentius aangewezen was om Rome te beschermen, ontvluchtte de stad en waarschuwde Magnentius.

Deze stuurde een maand later zijn generaal Marcellinus met een leger naar Rome, om Nepotianus te verslaan. De gewapende bende van Nepotianus bleek geen partij voor de getrainde troepen van Marcellinus. De gladiatoren werden verslagen en Nepotianus werd gedood. Zijn hoofd werd afgehakt, op een speer gezet en door de straten van Rome geparadeerd. De Constantijnse dynastie, waar Nepotianus deel van uitmaakte, was niet geliefd onder het Romeinse volk, en zijn dood werd dan ook toegejuicht. De senatoren die Nepotianus hadden gesteund werden eveneens afgeslacht, en ook Eutropia vond de dood.

Magnentius kon echter niet lang genieten van zijn overwinning. In 353 besloot de oostelijke keizer Constantius II namelijk actie tegen hem te ondernemen. Met een grote troepenmacht marcheerde hij richting Italië. Magnentius verzamelde een leger van hoofdzakelijk Galliërs en Germanen, en versloeg Constantius II aanvankelijk in een veldslag in het huidige Slovenië. Constantius II trok zich toen met zijn overige troepen terug naar Mursa, in het tegenwoordige Kroatië. Magnentius volgde met zijn legers, maar werd verslagen. Hij vluchtte eerst naar Italië en toen naar Gallië. Toen hij echter zag dat hij het niet kon winnen pleegde hij zelfmoord in 353.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.