Geen afbeelding beschikbaar

Onenigheid over dood Willem van Oranje

Überhaupt zetten wij onze vraagtekens bij zijn expertise

Aldus Kees Das van het Forensisch Medisch Expertisecentrum (Formedex) over forensisch arts Mat Weststrate. Laatstgenoemde concludeerde afgelopen week dat Willem van Oranje zijn beroemde laatste woorden nooit uit heeft kunnen spreken, omdat uit een reconstructie bleek dat hij op slag dood was. Zes specialisten van Formedex trekken deze conclusie inmiddels in twijfel, waardoor de onenigheid over de dood van Willem van Oranje blijft voortduren.

"Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk." Volgens de overlevering waren dit de laatste woorden van Willem van Oranje voordat hij stierf. Toch bestaat er onder historici al eeuwenlang discussie of de Vader des Vaderlands deze woorden daadwerkelijk heeft uitgesproken. Immers, hoe waarschijnlijk is het dat iemand die zojuist geheel tot zijn eigen verrassing is neergeschoten, ter plekke nog zo’n prachtige en vooral politiek correcte volzin weet te produceren?

Vorige week maakte het EO-programma Blauw Bloed bekend zij eindelijk zekerheid hadden gevonden over de laatste woorden van Willem van Oranje. Uit een reconstructie van zijn dood bleek dat één van de afgevuurde kogels hem in de linkerzijde van het hart geraakt moet hebben. Mat Weststrate, de forensisch arts betrokken bij de reconstructie, verklaarde daarop dat de prins op slag dood moet zijn geweest en dus zijn beroemde laatste woorden nooit uit heeft kunnen spreken.

Zes specialisten van Formedex zijn het echter niet eens met deze conclusie. In een open brief schrijven zij dat in het geval van een acute stopzetting van de bloedsomloop, zoals het geval is bij een kogel door het hart, een slachtoffer nog ruim 10 seconden bij bewustzijn kan blijven. Zij achten het daarom niet onmogelijk dat Willem van Oranje in die periode nog enkele laatste woorden heeft gesproken.

Weststrate reageerde fel op deze twijfels omtrent zijn onderzoek. Volgens hem hadden de specialisten van Formedex niet alle gegevens bestudeerd en trokken zij hun conclusie alleen op basis van berichtgeving in de media. “Ik neem het woord experts [dan ook] niet in de mond”, zo verklaarde hij. Kees Das, één van de specialisten van Formedex, beweert echter dat zij wel degelijk de historische bronnen hebben geraadpleegd en dat zij achter hun eigen conclusie blijven staan. Verder kenmerkte hij de felle reactie van Weststrate als ‘merkwaardig’ en trok hij vervolgens zijn expertise in twijfel.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.