Oorsprong relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland

‘Good morning, sir, I love your country.’ Met deze woorden begroette president Barack Obama de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, toen hij op 24 maart 2014 arriveerde op Schiphol. Hoewel het de eerste keer is dat de president van Amerika Nederland bezoekt, stelde Obama dat Nederland één van zijn krachtigste bondgenoten is. In de 16e eeuw werd de basis voor de vriendschapsrelatie gelegd.

Nieuw Nederland

Tegen het einde van de 16e eeuw trokken Nederlandse schepen, net als die van andere Europese naties, richting de oostkust van Amerika. Meer dan 400 jaar geleden, in 1609, deed kapitein Henry Hudson met zijn VOC-schip de 'Halve Maen' het huidige New York aan. De lokale bevolking was met name geïnteresseerd in de bonthandel met Europa. In 1612 besloot koopman Adriaen Courtsen Block naar het gebied te reizen dat door Hudson was ontdekt.

Nieuw-Nederland Compagnie

Samen met bonthandelaren Hendrick Christaensen en Jacob Eelkens bereikte Block in 1613 op diplomatieke wijze een handelsakkoord met de ‘Native Americans’, waarna in 1614 de Nieuw-Nederland Compagnie opgericht werd ter bevordering van de handel met Amerika. Het door Hudson ontdekte gebied werd ‘Nieuw-Nederland’ genoemd, met als hoofdstad ‘Nieuw Amsterdam’, de stad die uitgroeide tot New York City. De huidige vlag van New York is gebaseerd op de vlag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Begin relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland

Nederland droeg New York in 1674 officieel over aan Engeland en ruim een eeuw later werd de Verenigde Staten een onafhankelijke natie. Nederland was het eerste land dat de VS als zelfstandig land erkende, nadat de door Thomas Jefferson opgestelde onafhankelijkheidsverklaring in 1776 door de verschillende Amerikaanse kolonies was ondertekend. Deze ‘Declaration of Independence’ is deels gebaseerd op het Nederlandse Plakkaat van Verlatinghe uit 1581, waarmee Nederland zich onafhankelijk verklaarde van de Spaanse koning.


Titel: Vrijheid in het verschiet - Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940
Auteur: Hans Krabbendam
ISBN: 9789065509475
Uitgever: Verloren
Prijs: €29,-

 

 


Diplomatieke relatie tussen beide landen

Nederland was het eerste Europese land dat diplomatieke betrekkingen met de VS onderhield. In Den Haag werd ’s werelds eerste ambassade van de Verenigde Staten geopend in 1782. John Adams was de eerste ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Deze functie bleek een opstap naar een grote politieke carrière. In 1796 werd hij benoemd tot de tweede president van de VS.

Amerikaans-Nederlands handels- en vriendschapsverdrag

In 1782 werd het eerste Amerikaans-Nederland handel- en vriendschapsverdrag tussen de beide landen ondertekend. Het verdrag is één van de documenten die de bilaterale relatie tussen de twee landen markeert. Het doel van het verdrag was om de handel tussen beide landen te vergemakkelijken.

Wereldoorlogen als katalysator voor bondgenootschappen

De huidige relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland is sterk vanwege de bondgenootschappen zoals de Verenigde Naties en de NAVO, die zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. In een interview met de Volkskrant benadrukte Obama dat hij de NAVO beschouwt als de krachtigste en effectiefste alliantie uit het bestaan van de mensheid.

Bezoek president Obama

Obama bezocht Nederland in maart 2014 in verband met de Nucleaire Top die werd georganiseerd in Den Haag. Net als vele Amerikaanse toeristen bracht hij een bezoek aan het Rijksmuseum. Aldaar liet minister-president Mark Rutte onder andere de documenten zien die aan de basis lagen van de relatie tussen de landen, het Plakkaat van Verlatinghe en het eerste Amerikaans Nederlands handels- en vriendschapsverdrag uit 1782.

<h2>Bronnen</h2>
<p> - Volkskrant <a title="Obama naar Rijksmuseum" href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12964/Rijksmuseum/article/detail/3619245/... target="_blank">'Obama maandag naar Rijksmuseum'</a></p>
<p>- Volkskrant <a title="Interview met Obama" href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/30400/Nucleaire-top-Den-Haag/article/deta... target="_blank">'Nucleaire top Den Haag - Interview met Obama'</a></p>
<p>- Government.nl <a title="IR US" href="http://www.government.nl/issues/international-relations/united-states" target="_blank">'International relations - US'</a></p>
<p>Afbeelding: Nieuw Nederland - kaart 1684</p>

Meer weten

En mis nooit meer de mooiste historische verhalen!

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!