Tijdcapsule legt geschiedenis Massachusetts bloot

Langzaam en met uiterste zorgvuldigheid worden de vijf kranten één voor één uit het doosje getild. Naast de staatsdocumenten en de 24 munten, waarvan de oudste uit 1652 stamt, zijn deze kranten het laatste dat zich in het koperen relikwie bevindt. Ze worden geopend en er verschijnen berichten over al lang vervlogen tijden. Desondanks zijn deze tijden nu levendiger dan ooit. De tijdcapsule uit 1795 die gisteren in Boston, Massachusetts werd geopend geeft een prachtige blik op de geschiedenis van de stad en de staat.

William Scollay

De tijdcapsule werd in 1795 door William Scollay, Samuel Adams en Paul Revere ingemetseld in een hoeksteen van het Massachusetts State House. Zij waren alle drie bekende namen voor de inwoners van Boston. Zo was Scollay een Amerikaanse ontwikkelaar en officier van de militie tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783). Scollay Square in Boston werd naar hem vernoemd.

Samuel Adams

De Amerikaanse patriot Samuel Adams was minstens zo belangrijk voor de onafhankelijkheidsoorlog. Hij was één van de belangrijkste onafhankelijkheidsstrijders uit die tijd en organiseerde de Boston Tea Party. Adams was actief in de politiek als Congreslid en gouverneur van Massachusetts en ondertekende in 1776 de Declaration of Independence.

Paul Revere

Paul Revere werd vooral beroemd door het gedicht van Henry Wadsworth ‘The Midnight Ride of Paul Revere’, waarmee nog maar eens duidelijk werd gemaakt dat oorlogshelden een belangrijke plaats innamen in het Amerikaanse collectieve geheugen. Zijn faam verwierf hij door in de nacht van 18 op 19 april 1775 op zijn paard naar Lexington te rijden om daar Samuel Adams en congreslid John Hancock te waarschuwen voor de komst van de Britse troepen.

Geschiedenis schrijven

De eigenaren van de tijdcapsule verwierven zich dus alle drie op hun eigen manier een plaatsje in de geschiedenisboeken. Zij droegen allen iets bij aan de geschiedenis van Massachusetts en de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Om de twintigste verjaardag van deze onafhankelijkheid te vieren, en misschien ook om hun eigen prestaties te benadrukken, namen zij het initiatief voor dit kistje.

Massachusetts – Britse kolonie

Heel wat decennia van kolonisatie gingen aan deze gebeurtenis vooraf. Al in het begin van de 17e eeuw werden de kusten van Massachusetts door Britse ontdekkingsreizigers bezocht. In de jaren twintig van die eeuw werden velen nederzettingen gebouwd en ontwikkelde zich een streng orthodox-protestantse maatschappij. In 1636 stichtten de Britten er de Universiteit Harvard, de eerste  universiteit van Amerika, en in 1675-1676 trok de oorlog met de Indianen een zware wissel op de kolonie. De heksenprocessen in 1691-1692 in Salem vormden een zwarte bladzijden in de geschiedenis van de staat.

Pine Tree Shilling

In de tijdcapsule die vannacht in Boston werd opengemaakt vonden wetenschappers een mooie herinnering aan deze koloniale periode. Onder de 24 munten uit het kistje bevond zich namelijk de Pine Tree Shilling (‘Pijnboom shilling’) uit 1652. Hoewel de staat in de jaren vijftig van de 17e eeuw erg succesvol was, vormde het tekort aan geldstromen uit Engeland een gevaar voor de economische ontwikkeling van de kolonie. De regering van Massachusetts besloot daarom de zaak in eigen hand te nemen en gaf de settlers John Hull en Robert Sanderson in 1652 de opdracht zelf munten te gaan slaan. Op de munt sloegen zij een afbeelding van een pijnboom, een belangrijk exportproduct van Massachusetts in die tijd. Zo ontstond Amerika’s beroemdste koloniale munt, de dan nog illegale Pine Tree Shilling.

Massachusetts – economische grootmacht

In 1795, toen de tijdcapsule werd begraven, was Massachusetts één van de belangrijkste staten van de Noordelijke Unie, een economisch verbond van de noordelijke koloniën van Amerika (later zouden zij onder dezelfde naam vechten in de Amerikaanse Burgeroorlog). De staat was uitgegroeid tot het belangrijkste centrum van koopvaardij in Amerika en kende in de eerste helft van de 19e eeuw een ‘gouden eeuw’, toen Amerika’s belangrijkste schrijvers en geleerden hier woonden en werkten. In de jaren hierna vormde Massachusetts een belangrijke broedplaats voor hervormingsbewegingen als het abolitionisme, wat samenhangt met het feit dat de staat tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog de eerste was die zijn steun uitsprak voor Abraham Lincoln.

Opnieuw in een capsule

Ondanks geestdriftige reacties van historici en een enorme media-aandacht in zowel binnen- als buitenland zullen de historische objecten na de tentoonstelling in het Museum of Fine Arts toch weer verborgen worden in een capsule. Staatssecretaris William Galvin verklaart waarom deze keuze wordt gemaakt. Het zijn namelijk spullen die de geschiedenis toebehoren. Ze moeten later weer worden ontdekt door een nieuwe generatie.

 

<h2>Bronnen</h2>
www.amhistory.si.edu: <a href="http://amhistory.si.edu/coins/printable/coin.cfm?coincode=1_00" target="_blank">Pine Tree Shilling</a>

www.theusa.nl: <a href="http://www.theusa.nl/staten/21_massachusetts.htm" target="_blank">Massachusetts</a>

www.history.com: <a title="Samuel Adams" href="http://www.history.com/topics/american-revolution/samuel-adams" target="_blank">Samuel Adams</a>

www.wikipedia.org: <a title="William Scollay" href="http://en.wikipedia.org/wiki/William_Scollay" target="_blank">William Scollay</a>

www.history.com: <a title="Paul Revere" href="http://www.history.com/topics/american-revolution/paul-revere" target="_blank">Paul Revere</a>

www.nu.nl: <a href="http://www.nu.nl/wetenschap/3967698/tijdcapsule-1795-geopend-in-boston.h... target="_blank">Capsule 1795 geopend in Boston</a>

www.nosnl:<a title="Tijdcapsule in Boston geopend" href="http://nos.nl/artikel/2012082-tijdcapsule-in-boston-geopend.html" target="_blank"> Tijdcapsule in Boston geopend</a>
<h2>Afbeelding</h2>
Door Daily Evening Traveller (Boston) (eBay / corlissbs) [Public domain], via <a title="Daily Evening Traveller" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1849_DailyEveningTraveller_Boston... target="_blank">Wikimedia Commons</a>

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.