Tweede Kamer

Verantwoordingsdag

“Deze dag, dit debat, geeft duidelijk vorm aan de controletaak van de Kamer. Want de Kamer is niet alleen medewetgever, maar is ook het orgaan bij uitstek om de uitvoerende macht, de regering, te controleren. Kijken dus hoe de regeringsplannen hebben uitgepakt. Niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel”, aldus Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer.

Op de derde woensdag in mei legt het kabinet verantwoording af over de overheidsfinanciën en de resultaten van het tot dan toe gevoerde beleid. De minister van Financiën biedt de Tweede Kamer het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) aan namens het kabinet. De minister-president licht de beleidsresultaten vervolgens in een brief toe. Ook de Algemene Rekenkamer, de externe controleur van de Rijksoverheid,  presenteert op die dag een verslag van de controles op de jaarverslagen van de verschillende departementen. Gekeken wordt onder andere naar de ontwikkeling van het begrotingssaldo.

Net als bij Prinsjesdag een half jaar eerder, gaat de minister van Financiën, gewapend met een speciaal koffertje naar de Tweede Kamer. Op die dag presenteert hij de rijksbegroting en de miljoenennota. De Miljoenennota kijkt vooruit, het FJR blikt terug. “Dat maakt het debat voor veel mensen, binnen en buiten de Kamer, minder sexy. Evalueren, praten over wat al is gebeurd, is in de ogen van veel mensen toch minder spannend dan over de toekomst praten en plannen maken”, vertelt Verbeet. Verantwoordingsdag bestaat sinds 2000. Daarvoor werd het financieel jaarverslag en de  jaarverslagen van de verschillende ministeries pas in september aan de Tweede Kamer gezonden. Op aandringen van de Tweede Kamer is in verband met de drukte in het najaar Verantwoordingsdag in het leven geroepen.

Afbeeldignen:

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Ontdek Geschiedenis Magazine!

75 jaar atoombom

Van 25 september 2020 t/m 17 januari 2021 toont Japanmuseum SieboldHuis de tentoonstelling ‘De bom. 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki’. Wat zijn de gevolgen van de atoombom op de mensen en de omgeving?

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Verhalen over het herinneringserfgoed
Standbeelden, Gedenkzuilen, Plaquettes, Borstbeelden en Gedenkstenen door Eric Kastelein 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!