Vredesbeweging Pax Christi

De katholieke vredesbeweging Pax Christi kreeg een Nederlandse vestiging in Utrecht op 5 mei 1948. Het initiatief stamt uit de Tweede Wereldoorlog en heeft als doel vijanden met elkaar te verzoenen. De beweging is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie.

Eerste aanzet Pax Christi

Pax Christi is in de jaren veertig in Frankrijk ontstaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzette de Franse bisschop Pierre-Marie Théas zich als een van de weinigen tegen de deportatie van de joden uit Frankrijk en werd vanwege zijn uitspraken in 1944 enkele weken gevangen genomen door de bezetters. Gedurende zijn gevangenschap verkondigde hij zijn Bijbelse motto ‘hebt uw vijanden lief’ en dit stuitte vele medegevangenen zeer tegen de borst. Théas begon zich hierdoor te beseffen dat het verenigen van de aartsvijanden een zware opgave zou worden.

Project Pax Christi

Ook de Franse lerares Marthe Dortel-Claudot was van mening dat er voor de Duitsers gebeden moest worden ondanks hun wandaden. Na de oprichting van een gebedsgroep door Dortel zocht zij aansluiting bij officiële geloofsinstellingen en trof hierdoor bisschop Théas in 1945. Samen startten zij een project om Duitsland door middel van gebed te helpen met als doel verzoening tussen de volkeren. Dit project werd Pax Christi, ofwel ‘de vrede van Christus’, genoemd.

Verspreiding van de boodschap

Het vredesinitiatief kreeg al snel navolging en in de jaren na de oprichting werden er in verschillende landen vestigingen gestart. In Nederland werd op 5 mei 1948 in Utrecht een vestiging van Pax Christi geopend. In 1950 werd de aartsbisschop van Parijs, Kardinaal Felin, de Internationale President van Pax Christi. Gebed, studie en actie werden de drie hoofdingrediënten en de beweging organiseert nog steeds jaarlijks verschillende conferenties en bijeenkomsten om de boodschap van de vrede te verspreiden.

Evenementen

Pax Christi zet zich in voor de vrede door middel van politieke en sociale acties. Belangrijke thema’s waar ze zich mee bezighouden zijn armoedebestrijding en ongelijkheid tussen de Westerse landen en de Derde Wereldlanden. In 1979 erkende de Verenigde Naties Pax Christi als een speciaal adviesorgaan voor onder andere de mensenrechten. Het bereik van Pax Christi groeit tot op de dag van vandaag en hun hulp wordt in diverse conflictgebieden ingeroepen wanneer het gaat om verzoening tussen strijdende partijen en plannen voor wederopbouw.  

Landen: 

Religie: 

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Bekijk het gehele programma van de Week van de Koloniale Geschiedenis met thema ‘Aan het Werk’.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.