Operatie Willi: Het Nazi complot om de Britse oud-Koning Edward VIII over te laten lopen

In mei 1945, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, deed de Amerikaanse Eerste Luitenant David D. Silberberg een opmerkelijke vondst. Naast een weg in het Duitse Harz gebergte vond hij een aantal verwoeste Duitse auto’s, één van de wagens was omringd met papierwerk. Het bleek om een deel van een archief te gaan met daarin ondertekende brieven van allerlei hooggeplaatste Nazi’s.

Hoe de illegale voorloper van de Duitse Luftwaffe met Nederlandse hulp werd getraind

De Eerste Wereldoorlog kwam definitief tot een einde toen het Verdrag van Versailles op 28 juni 1919 werd ondertekend. In dit verdrag werd Duitsland een aantal zware straffen opgelegd. Zo hoopten de Fransen, Amerikanen en Britten te voorkomen dat Duitsland in staat zou zijn opnieuw oorlog te voeren.

Hoe het door Bismarck gemanipuleerde Ems-telegram tot de Frans-Pruisische oorlog leidde

Op 13 juli 1870 wordt een telegram verstuurd naar de Pruisische Kanselier Otto von Bismarck. Bismarck lekt deze telegram, ook wel de Emser Depesche genoemd, uit naar de pers, maar weet hem dusdanig te bewerken dat het Franse leger de volgende dag al begint met mobiliseren. Napoleon III, Keizer van het Tweede Franse Keizerrijk, kan de belediging die het Ems-telegram geworden is niet accepteren.

Historische herkomst van het gezegde ‘het deksel op je neus krijgen’

Iemand die heel erg graag iets wil hebben en zich alleen maar op dat ene richt, heeft grote kans dat hij niets krijgt. En dan wordt er vaak gezegd dat hij het deksel op de neus krijgt. Maar wat betekent dat en waar komt het gezegde vandaan?

Historische herkomst van ‘elk volk krijgt de leiders die het verdient’

Het gezegde ‘elk volk krijgt de leiders die het verdient’, soms geformuleerd met ‘regering’ in plaats van ‘leiders’, wordt vaak rondom verkiezingen naar boven gehaald. Maar waar komt dit gezegde vandaan?

Pagina's

Abonneren op IsGeschiedenis RSS