Home » Rubrieken

Tussen Droom en Daad

stempels-themamaanden-ig-oktober-droomdaadHet thema van de Maand van de Geschiedenis is dit jaar: ‘Tussen Droom en Daad’. Hier kunnen we als redactie natuurlijk alle kanten mee op. Door interessante lijstjes van historische dromers te publiceren en door in te zoomen op beroemde droom-speeches. Maar ook door pijnlijke, mislukte dromen uit te lichten en vrouwen met bijzondere dromen voor het voetlicht te brengen. Geniet, maar bovenal – droom met ons mee!

Week 1 – Ingelijste dromers

Van de 5 belangrijkste dromers tegen apartheid tot en met 3 invloedrijke literaire dromers: deze week komen lijstjes met inspirerende dromers voorbij.

Week 2 – Dromen in duigen            

Van de dromen van de Franse Revolutie tot en met Hitler’s Derde Rijk: deze week zoomen we in op dromen die uiteindelijk niet zijn uitgekomen, ondanks vele daden die het moesten bewerkstelligen.

Week 3 – Speeches van dromers

Van Gandhi tot en met Nardin Dchar: deze week leren we van historische speeches van grote dromers.

Week 4 – Vrouwelijke dromers

Van Thatcher, Wilhelmina tot en met Jeanne d’ Arc: deze week geven we extra aandacht aan vrouwen die een bijzondere droom hadden en ook wisten uit te voeren.

Nieuws - 30 okt 2015

Lees hier de hoogtepunten terug van de themamaand vol dromers, wereldverbeteraars en daders. Met dit thema konden we als redactie alle kanten op.

Abonneren op Tussen Droom en Daad