Het logo van de Europese Commissie.

De Europese Commissie

De Nederlanders Frans Timmermans en Bas Eickhout zijn tijdens de Europese verkiezingen van 2019 kandidaten voor de positie van voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Commissie is één van de belangrijkste organen van de Europese Unie. Zij behartigen de belangen van de gehele Europese Unie en creëren nieuwe Europese wetsvoorstellen.

Europese Unie

De Europese Unie (EU) kent zijn oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal die in 1950 werd opgericht. In deze gemeenschap werden meerdere Europese landen politiek en economisch verenigd om zo de vrede binnen Europa in de toekomst te kunnen behouden. De oorspronkelijke leden waren Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Luxemburg. Gedurende de jaren zestig zorgde de Europese Unie onder andere voor minder handelsrestricties tussen de EU-landen waardoor de Europese economie kon floreren.

Europese Commissie

In de decennia na de oprichting van de EU volgden vele lidstaten en nam het belang en het takenpakket van de EU toe. De Europese Commissie is de uitvoerende macht binnen de EU. Zij dienen wetsvoorstellen in, zijn verantwoordelijk voor de Europese begroting en de commissarissen zijn de vertegenwoordigers van de EU op mondiaal niveau. De Europese Commissie heeft tegenwoordig achtentwintig leden, één commissaris per lidstaat. Elke commissaris krijgt een bepaalde set taken toegewezen van de voorzitter van de commissie tijdens zijn ambtstermijn van vijf jaar.

Wetgevende macht Europese Commissie

Eén van de taken van de Europese Commissie is het maken van nieuwe wetsvoorstellen. Zij hebben het zogeheten ‘recht van initiatief’, dit houdt in dat ze het recht hebben om wetten te maken die het Europese belang dienen en de Europese burgers beschermen. Hierbij gaat het om wetten die niet op regionaal en nationaal niveau kunnen worden bewerkstelligd. Bij de wetsvoorstellen wordt gepoogd een zo groot mogelijk gedeelte van de belangen van de Europese bevolking te behartigen. Bij het proces van het creëren van wetsvoorstellen worden de commissarissen geholpen door verschillende teams van experts en kunnen zij gebruik maken van openbare raadplegingen. Openbare raadplegingen betekent dat de commissie burgers en andere belanghebbenden om hun mening aangaande het wetsvoorstel vragen. Wanneer de helft van de commissarissen het wetsvoorstel heeft aangenomen wordt deze ingediend bij het Europese Parlement.

Economische macht Europese Commissie

Samen met de Europese Raad en het Europese Parlement gaat de Europese Commissie over de Europese financiën. Zij stippelen de financiële toekomst van Europa uit en maken budgettaire lange termijn plannen. Ook controleren zij waar het geld uit Europese fondsen terecht komt en of het goed besteed wordt.

Controlerende macht Europese Commissie

De Europese Commissie waakt over de naleving van Europese wetgeving door de lidstaten. Wanneer er mogelijke problemen zijn omtrent de wetgeving van een lidstaat dan kan de Europese Commissie de regering van het betreffende land aanspreken. In eerste instantie geven zij schriftelijk te kennen wat er aan de uitvoering van de wetgeving schort. Als laatste redmiddel kunnen zij de lidstaat naar het Europese Gerechtshof sturen. Het gerechtshof kan boetes opleggen.

Dit artikel is een bewerking van een artikel dat eerder op IsGeschiedenis verscheen. Het is aangepast om het beter te laten aansluiten op het nieuws. 

Dit artikel is geschreven binnen het kader van de Europese Parlementsverkiezingen. Dit jaar zijn de negende verkiezingen van het Europees Parlement. In Nederland kan er op 23 mei worden gestemd.

Meer weten over de EU? In ons dossier over Europese politiek lees je er alles over.

Bronnen

Afbeelding

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.