Viering Suikerfeest in Afghanistan

De geschiedenis van het Suikerfeest

De islamitische vastenperiode, de Ramadan, wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest. Dit is één van de grootste islamitische feestdagen, ook wel ‘het kleine feest’ of de Eid al-Fitr genoemd. Veel Nederlandse moslims zouden graag zien dat het Suikerfeest in Nederland verheven wordt tot een officiële feestdag. Maar wat vieren moslims over de hele wereld tijdens het Suikerfeest en welke geschiedenis zit hierachter?

Ramadan

Het Suikerfeest kan niet los worden gezien van de vastenmaand Ramadan. Tijdens deze negende maand van de islamitische kalender onthouden moslims zich iedere dag van zonsopkomst tot zonsondergang van voedsel, drinken en seks. Naast het vasten staan in deze heilige maand bidden en zelfreflectie centraal. De moslimgemeenschap is in de vastenmaand vaak erg hecht. Na zonsondergang komen families en vrienden bijeen om samen het vasten te breken en de iftar, maaltijd na het vasten, te nuttigen. De vastenmaand duurt 29 tot 30 dagen, het aantal dagen kan variëren omdat de duur en de begin- en einddatum van de Ramadan worden bepaald door de maangebonden islamitische kalender.

Eerste viering van het Suikerfeest

Het Suikerfeest werd voor het eerst gevierd in Medina, nadat Mohammed in het jaar 622 vluchtte van Mekka naar Medina. Uit de historische overlevering van Anas komt naar voren dat Mohammed deze feestdagen initieerde in Medina: ‘’Toen de profeet arriveerde in Medina zag hij dat het volk twee specifieke dagen feest vierde en zichzelf daarbij vermaakte. Hij vroeg de mensen om de oorsprong van deze feestelijkheden, waarbij zij antwoordden dat deze dagen gelegenheid waren voor vermaak en ontspanning. Hierop merkte de profeet op dat de Almachtige in plaats daarvan twee feestdagen zou vestigen die beter waren: Eid al-Fitr en Eid-al Adha.’’ Zowel Eid al-Fitr en Eid-al Adha zijn gelegenheden voor de moslims om hun dankbaarheid uit te drukken naar Allah en de minderbedeelden te helpen.

Engel Djibril verschijnt aan Mohammed

De islamitische geschiedenis van het Suikerfeest gaat terug naar het jaar 610 toen aartsengel Djibril (binnen het christendom beter bekend als aartsengel Gabriël) verscheen in een visioen van de profeet Mohammed en verklaarde dat hij een boodschapper was van Allah. Mohammed bleef lang sceptisch, maar na aanhoudende visioenen van de engel Djibril begon hij de intentie van zijn visioenen in te zien. Djibril leerde Mohammed de heilige verzen die de basis van de Koran en de fundamenten van de islam zouden vormen. Uit respect voor de gedeelde wijsheid heeft Mohammed zijn volgers gevraagd om deze maand van de eerste openbaring, de Ramadan, te herdenken door middel van gebed, vasten en bijdragen aan goede doelen en deze periode af te sluiten met een feest.

Slag bij Badr

Een andere gebeurtenis die plaatsvond tijdens de Ramadan en dus ook herdacht wordt in deze periode, is de Slag bij Badr. De veldslag vond plaats in 624 onder de leiding van profeet Mohammed, het was de eerste grote veldslag tussen moslims en Mekkanen. Met een leger van 300 volgelingen viel Mohammed een karavaan aan die onderweg was van Syrië naar Mekka. Mohammeds leger stuitte op een 1000-koppig leger die gestuurd was om de karavaan te beschermen. Ondanks de overmacht van de Mekkanen wisten de moslims onder leiding van Mohammed de overwinning te behalen.

Hoe dan?

Volgens de islamitische overlevering valt dit mede te danken aan de bijstand van enkele duizenden engelen in de gelederen van Mohammed. Volgens de  historische overlevering was de overwinning voornamelijk te danken  aan het feit dat Mohammed een excellente veldheer was. Echter, de uitkomst van de veldslag blijft een voldongen feit: Mohammed won de veldslag, vestigde de autoriteit van de islam en luidde daarmee het begin in van de islamitische expansie. Het Suikerfeest is onlosmakelijk verbonden met de Ramadan, deze periode vol zelfbezinning wordt met dit feest in dankbaarheid en in het gezelschap van familie en vrienden afgesloten.

Lees hier meer over islamitische vieringen, herdenkingen en feestdagen.

Afbeelding:

  • Government and community leaders from around Kapisa province were invited to Forward Operating Base Morales-Frazier Sept. 13 for a lunchtime Eid al-Fitr meal cohosted by Task Force La Fayette and Kapisa Provincial Reconstruction Team. Eid, a three-day celebration marking the end of Ramadan, holds as much, if not more, significance for Muslims as Christmas celebrations do in other societies. (Photo by U.S. Air Force Tech. Sgt. Joe Laws, Kapisa Provincial Reconstruction Team Public Affairs: Joe Laws [Public domain], via Wikimedia Commons
Meer weten

Meer lezen over: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

De Barbaren geeft een schitterend overzicht van de voorouders van de hedendaagse Europeanen.

En mis nooit meer de mooiste historische verhalen!