Moslims bidden in moskee in Banglaseh

De 11 islamitische vieringen, herdenkingen en feestdagen

Net als iedere andere wereldgodsdienst heeft de islam zijn eigen vieringen en feestdagen. Officieel heeft de islam maar twee feestdagen: het Offerfeest en het Suikerfeest. Daarnaast kent de islam verschillende dagen of periodes waarin belangrijke gebeurtenissen in de islamitische geschiedenis herdacht worden. IsGeschiedenis neemt je mee langs de belangrijkste islamitische momenten in een jaar.

De islamitische kalender

Islamitische herdenkingen en vieringen worden berekend volgens de Hijra. De Hijra is de islamitische maankalender. Volgens de Koran geeft de maan de tijd aan; dit betekent dat de islam geen seizoensgebonden feesten viert. Dit betekent echter ook dat het soms lastig is precies te bepalen wanneer een herdenking of viering begint. De islamitische kalender is 11 tot 12 dagen korter dan de christelijke, of de Gregoriaanse kalender, die in Nederland gebruikt wordt. Vanuit het oogpunt van de Gregoriaanse kalender begint het islamitische Nieuwjaar bijvoorbeeld ieder jaar op een andere dag.

1. Id-ul-Maulid (De geboortedag van Mohammed)

Op deze dag herdenken moslims de geboorte van de profeet Mohammed. De profeet Mohammed werd geboren op de derde maand van het islamitische maanjaar: op de christelijke kalender het jaar 570 n. Chr. Ter ere van de profeet wordt er deze dag zoet gegeten. Het Arabische spreekwoord ‘zoet eten en zoet denken’ verklaart dit eten van zoetigheid. Voor moslims staat zoetigheid symbool voor het positief denken over de profeet. In Turkije wordt op de avond van deze dag vaak een kom griesmeel met boter en honing gegeten – volgens de overlevering het lievelingseten van de profeet.

2. Regaib Kandili (Nacht van de wonderen)

Op de eerste nacht van donderdag op vrijdag van de 7e maand van de islamitische kalender vindt deze herdenking plaats. Deze nacht herdenken moslims in Turkije dat de moeder van Mohammed zwanger werd van de profeet. Er wordt ook gevast.

3. Lailat-ul-Meraj (De hemelvaart van Mohammed)

Op de 27ste dag van de 7e maand van de Hijra wordt de reis van Mohammed van Mekka naar Jeruzalem en zijn reis van Jeruzalem naar de hemel herdacht. Het verhaal gaat dat de profeet Mohammed op Boeraq – een wit rijdier met vleugels aan zijn hoeven – samen met de engel Jibrail naar Mekka vloog. In Mekka landden Mohammed en Jibrail op de berg bij de Al-Aqsa moskee. Boven op de berg zaten (onder andere) Jezus, Jesaja en Mozes. Mohammed bad met hen samen en klom daarna via een ladder naar de zevende (de hoogste) hemel. Toen hij in de zevende hemel Allah gezien had keerde hij terug naar Mekka. Hierom wordt Mekka door moslims als de heiligste stad gezien. s’ Avonds gaan moslims naar de moskee om deze gebeurtenis te herdenken.

Biddende moslims in Bangladesh

4. Lailat-ul-Baraat (Nacht van de Lotsbezegeling)

Op de Nacht van de Lotsbezegeling – of de Lailat-ul-Baraat – wordt volgens de islam door Allah bepaald wie er het aankomende jaar geboren zullen worden of dood zullen gaan. Het lot wordt deze nacht dus bepaald. Daarom is de Nacht van de Lotsbezegeling een nacht waarin gemediteerd en gebeden wordt en waarin er vergeving wordt gevraagd voor zonden. In de moskee wordt deze nacht gebeden – ook ter voorbereiding van de Ramadan. Twee weken na de Lailat-ul-Baraat begint namelijk de Ramadan.

5. Ramadan (Vastentijd)

De maand van de Ramadan is voor moslims een bijzondere maand: het is namelijk de maand waarin de eerste openbaringen uit de Koran aan Mohammed werden gedaan. Over de hele wereld vasten moslims daarom tussen zonsopgang en zonsondergang. De Ramadan is opgedeeld in drie delen: het eerste deel van de vastenmaand is de genade van Allah, het tweede deel is de vergeving van Allah en het laatste deel is de redding van de hel. Vasten in deze maand betekent niet alleen dat er overdag niet gegeten en gedronken wordt, maar van moslims wordt ook verwacht dat zij deze maand niet roken en geen seks hebben. Officieel is de Ramadan begonnen wanneer twee moslimgeleerden de nieuwe maansikkel aan de hemel hebben zien staan. Het vasten is één van de zuilen van de islam. De islam heeft in totaal vijf zuilen: de Sahada (de geloofsgetuigenis), de Salaat (het gebed), de Zakaat (de armenbelasting), de Sawm (het vasten) en de Hadj (de bedevaart). Op deze vijf zuilen is de islam gebaseerd.

Traditionele maaltijd tijdens de Ramadan

6. Lailat-ul-Qadr (Nacht van de Beslissing)

De 27ste nacht van de Ramadan wordt de Lailat-ul-Qadr, of de Nacht van de Beslissing, genoemd. Dit is de meest heilige nacht van de Ramadan. In deze nacht werd de eerste openbaring van Koran door de engel Jibrail aan Mohammed overgeleverd. De nacht wordt ook wel ‘de nacht van de goddelijke beschikking’ of ‘de waardevolle nacht’ genoemd.

7. Id-ul-Fitr (Suikerfeest)

Suikerfeest vierenHet Suikerfeest wordt ook wel ‘het kleine feest’ genoemd. Op de eerste dag van de 10e maan van de islamitische kalender vindt het Suikerfeest plaats. Het Suikerfeest is één van de twee officiële feesten die binnen de islam gevierd worden. Met dit ‘kleine feest’ wordt het einde van de Ramadan gevierd. Op de 31ste dag van de Ramadan gaan moslims met elkaar naar de moskee voor een feestgebed. Wanneer het feestgebed is uitgesproken omhelzen mensen elkaar en wenst iedereen elkaar ‘Eid mubarak!’ of ‘Gezegend feest!’. Terwijl bij de herdenking van de geboorte van Mohammed de spreuk ‘zoet eten en zoet denken’ hoort wordt tijdens het Suikerfeest ook wel het gezegde ‘zoet eten, zoet praten’ geroepen. Tijdens het Suikerfeest worden namelijk ook ruzies goed gemaakt. Dadels, baklava en ander zoetig voedsel wordt op het Suikerfeest gegeten. Moslims kleden zich vaak feestelijk op het Suikerfeest. V&D verkocht dit jaar zelfs speciale Suikerfeestkleding.

8. Id-ul-Hadj (Bedevaart naar Mekka)

Net als het Suikerfeest is de bedevaart naar Mekka één van de vijf zuilen van de islam. Elke – gezonde - volwassen moslim moet de Hadj in ieder geval één keer in zijn leven gedaan hebben. Aan het begin van de twaalfde islamitische maand trekken dan ook veel moslims van over de hele wereld naar de Ka’bah in Mekka. De Ka’bah is een kubusvormig gebouw dat midden in de Grote Moskee in Mekka staat. Tijdens de Hadj is het is de bedoeling tegen de klok in zeven keer rond dit gebouw te lopen.

Deze tocht rond de Ka’bah begint met het aanraken van de zwarte steen van de Ka’bah. Er wordt geloofd dat deze steen eerst wit was en geschonken was door de engel Gabriël. Door de zonden van de mens is de steen echter zwart geworden. Mannen zijn gekleed in twee witte doeken; vrouwen moeten alles behalve hun handen en het gezicht bedekken. Het wit symboliseert eenheid en gelijkheid. De pelgrimstocht gaat naar Mekka, omdat dat de plek is waar Mohammed de islam gepredikt heeft. Naast de Ka’bah worden ook andere heilige plaatsen bezocht waar verschillende rituelen worden uitgevoerd. Door de enorme menigte die aanwezig is tijdens de Hadj gebeuren er vaak ongelukken. Vaak zijn er doden gevallen doordat mensen in de menigte verdrukt werden. In 1990 overleden 1426 mensen door verdrukking. Dit jaar, 2015, vielen de meeste doden ooit: ten minste 2110.

9. Eid-ul-Adha (Offerfeest)

OfferfeestOp de tiende dag van de Hadj begint het drie dagen durende Offerfeest. Tijdens het Offerfeest wordt gevierd dat Ibrahim een schaap mocht offeren in plaats van zijn zoon Ismaël. Ibrahim wilde volgens de overlevering zijn zoon offeren voor Allah, maar Allah zond een schaap naar Ibrahim zodat zijn zoon gespaard kon blijven. In Mekka worden tijdens het Offerfeest jaarlijks tienduizenden dieren geofferd. Het vlees wordt verdeeld onder familieleden, vrienden en armen. Tijdens het Offerfeest is het voor moslims verplicht om geld te geven aan de armen.

10. Muharram (Islamitisch Nieuwjaar)

De islamitische jaartelling begint met de eerste dag van de maand Muharram. Dan herdenken moslims dat Mohammed in 622 van Mekka naar Medina ging, samen met zijn volgelingen. Ook geloven moslims dat in de maand Muharram de aarde en de hemel geschapen zijn.

11. Asjoera (De tiende dag)

Op de tiende dag van de maand Muharram, ook wel Asjoera genoemd, werd in het jaar 623 door Mohammed bepaald dat deze dag een vastendag zou zijn. Later werd echter besloten dat het vasten op deze dag vervangen zou worden door het vasten tijdens de Ramadan. Door sjiieten en soennieten wordt deze dag verschillend herdacht. Sjiiieten rouwen de eerste tien dagen om de dood van de kleinzoon van Mohammed, Imam Hussein, te herdenken die tijdens de Slag om Karbala in het jaar 680 op de tiende dag van de maand omkwam. Soennieten herdenken de tiende dag echter als de dag dat Mozes de mensen uit Israël wegvoerde uit de slavernij in Egypte.

Bronnen

www.beleven.org ’Moslims’
kunst-en-cultuur.infonu.nl ‘Feestdagen bij de islam’

www.risallah.com ‘Islamitische gedenk- en feestdagen’
www.beleven.org ’Id-ul-Maulid (Geboortedag Mohammed)’
stichting-else.nl ’Id-ul-Maulid (Geboortedag Mohammed)’
stichting-else.nl ’Regaib Kandili (Nacht van de wonderen)’
stichting-else.nl ’Lailat-ul-Meraj (Hemelvaart Mohammed)’
stichting-else.nl ’Lailat-ul-Baraat (Nacht van de lotsbezegeling)’
www.ontdekislam.nl ’Ramadan’
www.risallah.com ’Islam’
www.beleven.org ’Lailat-ul-Qadr (Nacht van de beslissing)’
www.nhg.org ’Wat is de achtergrond van de Ramadan ?’
www.npogeschiedenis.nl ‘De viering van het suikerfeest ‘
www.beleven.org ’Id-al-Fitr (Suikerfeest)’
www.trouw.nl ’Een moslimakledinglijn voor het Suikerfeest’
nl.wikipedia.org ’Kaäba’
mens-en-samenleving.infonu.nl ‘Hadj - de Islamitische bedevaart’
www.beleven.org ’Id-ul-Hajj (Bedevaart naar Mekka)’
nos.nl ‘Meer dan 2110 doden bij Hadj’
www.volkskrant.nl ’Dodental door verdrukking in mekka loopt op naar 717’
www.bbc.co.uk ‘Eid-ul-Adha - 04 October 2014’
stichting-else.nl ’Bedevaart naar Mekka (Id-ul-Hadj)’
www.ibtimes.com ‘What Is Muharram 2015? A Guide To The Islamic New Year’
demoslimkrant.nl ‘Moslims vieren het Islamitische Nieuwjaar’

Afbeelding

Wikimedia Commons, 'Muslims praying in a Masque in Bangladesh.', Shaeekh Shuvro,  Flickr

Shaeekh Shuvro

Wikimedia Commons, 'Traditional ramadan meal', Subcommandante

Wikimedia Commons, 'A family celebrating Eid in Tajikistan', Steve Evans, originally posted to Flickr as Celebrating Eid in Tajikistan

Wikimedia Commons, 'Kaaba í Mekka'

Wikimedia Commons, 'Turken wachten met schapen in het Amsterdamse abattoir om ze ritueel te slachten op het Islamitisch offerfeest. Nederland, Amsterdam, 16 augustus 1986.', Nationaal Archief/Anefo/Rob Bogaerts

 

Meer weten

Meer lezen over: 

Religie: 

De Barbaren geeft een schitterend overzicht van de voorouders van de hedendaagse Europeanen.

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!