De verbanning van Napoleon naar Sint-Helena

Sint-Helena 1815 - Na de beslissende nederlaag bij Waterloo wordt Napoleon voor de tweede keer verbannen. Deze keer naar een eiland in de Atlantische Oceaan, zodat hij niet gemakkelijk weer kan ontsnappen. Deze verbanning begint op 15 oktober 1815. Ondanks meerdere plannen om hem te bevrijden, overlijdt Napoleon op 5 mei 1821 op Sint-Helena.

Nadat Parijs was ingenomen door de geallieerde troepen werd Napoleon in april 1814 opgepakt. Hij werd verbannen naar Elba, 20 kilometer voor de Toscaanse kust. Hij mocht zijn keizerstitel behouden en werd keizer van Elba. Op dit eiland voerde hij vele verbeteringen in en zette een klein leger op. In februari 1815 ontsnapte hij van Elba en vertrok terug naar Frankrijk.

Het leger wat Napoleon moest onderscheppen, sloot zich echter bij hem aan. Lodewijk VXIII vluchtte en Napoleon regeerde opnieuw over Frankrijk, een periode die bekend staat als De Honderd Dagen. Hij bouwde zijn leger op en besloot de geallieerden aan te vallen. Hij trok naar België om daar de Britse en Pruisische troepen te verslaan. Op 18 juni 1815 verloor het Franse leger de Slag bij Waterloo.

Napoleon werd voor de tweede maal gevangen genomen. Deze keer werd hij verbannen naar Sint-Helena, 1.870 kilometer ten westen van Afrika. Op het eiland schreef Napoleon zijn memoires. De omstandigheden op het eiland waren slecht en de geruchten gingen dat de Britse overheid de dood van Napoleon wilde versnellen. Ondertussen bedachten sympathisanten van Napoleon plannen om hem te laten ontsnappen. Zo kreeg hij de steun van Lord Cochrane, die betrokken was bij de vrijheidsstrijd in Brazilië en Chili. Hij wilde dat Napoleon een nieuw rijk op zou zetten in Zuid-Amerika. Een ander ontsnappingsplan kwam uit Texas. Hier leefden verbannen soldaten van het Franse leger. Zij wilden Napoleon bevrijden en wilden met hem een rijk stichtten in Amerika. Al deze plannen werden gedwarsboomd door de plotselinge dood van Napoleon.

Zijn gezondheid ging snel achteruit en op 5 mei 1821 overleed hij. De officiële doodsoorzaak was maagkanker. Later verschenen er echter geruchten dat hij vergiftigd zou zijn. Deze geruchten zijn nooit bewezen.

 

Meer weten

‘Wereld in vlammen’ van Dan Jones en Marina Amaral. Een schitterend overzicht in woord en ingekleurd beeld met 200 beeldbepalende foto’s uit de periode 1914 - 1945

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!