Chinese muur

Geschiedenis van de Chinese Muur

De Chinese Muur loopt door een groot stuk van Noord-China en is één van de nieuwe zeven wereldwonderen. De bouw van de Chinese Muur begon in de 7e eeuw voor Christus en werd tijdens meerdere eeuwen verstevigd. Het bouwwerk heet 'de lange muur van 10.000 li' in het Chinees maar de muur is 'slechts' 8850 kilometer lang.


Dreiging van buitenaf


Tijdens de 7e eeuw voor Christus, in de periode die in de Chinese geschiedenis de ‘Lente en Herfstperiode’ (722-403 v. C.) wordt genoemd,  waren er verschillende volken die een klein grondgebied hadden en wanden bouwden die vooral uit aardewerk bestonden. De aarde en leem werden samengeperst tot een massieve massa. Deze wanden dienden als verdedigingswerk om volkeren die uit het noorden afkomstig waren tegen te houden. De Chinezen zagen hen als een bedreiging. Deze volkeren waren vooral rondtrekkende nomadische legers die uit het huidige Mongolië kwamen.


Qin-dynastie (226-207 v.Chr.)


In de derde eeuw voor Christus brak in China de periode van de Qin-dynastie aan. Dit was de eerste dynastie die vrijwel het gehele grondgebied van China besloeg. Tijdens deze eerste periode van centralisatie in China werd begonnen met het bouwen van de huidige Muur door keizer Qin Shi Huangdi. De stukken die al bestonden werden verstevigd of juist afgebroken omdat ze dwars door het grondgebied van de Qin liepen.


Verstevigen van de Chinese Muur


Verschillende dynastieën, zoals de Sui-dynastie (581-618) hebben de Muur verstevigd, er aan verder gebouwd of de lengte ervan uitgebreid. Tijdens andere perioden, zoals tijdens de Tang-dynastie (618-908,) raakte de muur juist in verval. In de dertiende eeuw werden de Mongolen steeds sterker door hun leider Dzjengis Khan. De dreiging nam toe en de Mongolen wisten China te veroveren. De Ming-dynastie (1368-1644) wist in 1368 de Mongolen te verdrijven en China veilig te stellen.


Ming-dynastie


Onder de Ming-dynastie werd uiteindelijk de Chinese Muur voltooid die wij vandaag de dag kennen. In deze periode werden ook de karakteristieke wachttorens gebouwd van waaruit soldaten konden zien of er vijandige legers naderden. Met rooksignalen konden de wachttorens met elkaar communiceren. Ook werd het aardewerk waaruit de Muur bestond, vervangen door steen. De Muur is niet volledig ondoordringbaar want er bestaan tientallen poorten die gebruikt werden voor de handel met steppenvolken. Uiteindelijk viel de Ming-dynastie toch door dreiging vanuit het noorden van de Mantsjoes. Nadat de keizer zelfmoord had gepleegd, konden aanhangers van de Mantsjoes de Muur bij Shanhaiguan afbreken. De Mantsjoes wisten heel China te veroveren en stichtten de Qing-dynastie. Deze dynastie breidde de grenzen van China uit naar het noorden en oosten en de functie van de Chinese Muur verviel.


Lengte van de Muur


De lengte van Muur is niet met zekerheid vast te stellen, doordat de Muur op sommige plekken afgebroken is of in verval is geraakt. De Muur loopt ook door moeilijk begaanbaar gebied. Ook bestaat de Muur niet uit één stuk. Volgens het laatste onderzoek naar de lengte van de Muur is deze zo’n 8500 km lang. Dit is langer dan men jaren gedacht heeft. Er zijn slechts kleine stukken van de Muur open voor publiek omdat het bouwwerk zo kwetsbaar is. De delen van de Muur die opengesteld zijn vormen een zeer populaire toeristische attractie in China.  


Meer lezen over de zeven wereldwonderen? Hier hebben we alle nieuwe wereldwonderen voor je op een rijtje gezet.

Bronnen:


 

Ook interessant: 

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!