Kim Jong-Un

Instabiele Kim Jong-Un: de grote generaal van de Koreaoorlog

Een nieuw hoofdstuk in een oorlog zonder einde: op 20 augustus 2015 vond er een wisseling van schoten plaats aan de Koreaanse grens. De aanleiding, zo stelt het zuiden, was agressie van Noord-Korea. Puur machtsvertoon, zo stellen westerse journalisten. De instabiele heerser Kim Jong-Un is wanhopig en probeert de Zuid-Koreaanse tegenhanger angst in te boezemen. Is dit echt het geval? Eén ding is in ieder geval zeker: de Koreaoorlog is, bijna zeventig jaar na haar begin, nog lang niet voorbij.

De achtergrond van Juche

De goddelijkheid van de Kims wordt bevestigd in de officiële politieke ideologie van het land. Deze leer, Juche genaamd, zou de koers van de communistische staat bepalen. Centraal staan drie kernpunten: zelfverdediging, onafhankelijkheid en zelfvoorziening van de heilstaat. Andere ideologieën werden verboden en de grondlegger van Juche, Kim Il-Sung, zou alle macht krijgen. Wie kon immers beter de politieke koers bepalen dan de bedenker van de heersende ideologie?

Het goddelijke nalatenschap

Juche en propaganda zou Kim én zijn familie ophemelen. Dit laatste gebeurde letterlijk, het verhaal van de Kims begint met de neerdaling van Kim Il-Sung in 1912. Het goddelijke raakt het menselijke in de propaganda en de biografie van de Koreaanse leiders is een combinatie van vervalste Koreaanse geschiedenis en mythologie. Volgens de propaganda komt Kim Il-Sung bijvoorbeeld uit een familie van verzetsstrijders, dit is op zijn minst twijfelachtig.

Goddelijke familie

Binnen de traditionele Koreaanse cultuur is er een grote rol weggelegd voor familie. Voorouderverering en respect voor de oudere generaties vindt men ook terug in de Noord-Koreaanse heldenleer van Kims familie. Il-Sungs eigen moeder, Kim Jong-Suk, wordt bijvoorbeeld vereerd als moeder van heel Korea, zijn vader als één van de meest wijze mensen die ooit heeft geleefd.

De grote opvolger Kim Jong-Un

De huidige leider is Kim Jong-Un, hij is de jongste zoon van Kim Jong-Il. Naar verluidt was hij het meest geschikt voor het leiderschap. De keuze voor de jongste zoon in plaats van de traditionele eerstgeborene kan ook samenhangen met een incident in 2001. De oudste zoon Kim Jong-Nam werd toen namelijk betrapt op een reis naar Disneyland.

Van je familie moet je het hebben

De Kims vormen een blijvend gevaar voor elkaar. Veel leden van de familie hebben bijzondere posities in het militaire of civiele apparaat. De familieleden beconcurreren elkaar en sommigen zijn uit op de macht van Kim Jong-Un. De familiebanden zijn dus zeker niet goed. Dit bleek te meer toen Kim Jong-Un aan de macht kwam in 2013. In de eerste maanden van zijn regime tekende hij het executiebevel van zijn eigen oom, Jang Song-Thaek. Het gevaar blijft echter. Jong-Uns tante Kim Kyong-Hui lonkt ook naar de macht. Mogelijk is de grootste dreiging wel Kim Yo-Jong, de zus van de huidige leider die sinds het aantreden van haar broer in toenemende mate publieke posities bekleedt.

Macht van het leger

De leer van de Juche heeft betrekking op de hele Kimdynastie. Kim Jong-Un moet zijn eigen positie verdedigen tegenover zijn eigen familie. In deze machtsstrijd speelt het leger een doorslaggevende rol. Nu de economische positie van Noord-Korea verslechtert, is het mogelijk dat het leger ingrijpt. Dit geldt ook voor een mysterieuze afdeling van de communistische partij; het Organisatie- en Leidinggevend Departement, tot voor kort geleidt door Jong-Uns oom.

Is de baas meer dan een eenvoudige dwaas?

Kim Jong-Un moet laten zien dat hij de macht in handen heeft. Met de aanval op Zuid-Korea laat hij eens te meer zien wie de macht heeft in Noord-Korea. Tegelijkertijd laat hij zien dat hij in staat is tot gewelddadig optreden. Tegelijkertijd zoekt hij internationale erkenning als gezaghebbende in Noord-Korea, dit zou zijn positie binnen het leger verstevigen. Met een zichtbare, gewelddadige actie hoopt hij dus ook wereldwijde aandacht te krijgen.

Intriges aan het Koreaanse hof

De schoten van 20 augustus 2015 waren waarschijnlijk een vorm van machtsvertoon, misschien was het zelfs de bedoeling om Zuid-Korea te provoceren. De directe aanleiding heeft maar weinig met het zuiden te maken. De granaten van Kim Jong-Un zijn een provocatie, gericht tegen zijn eigen zus, zijn eigen ooms en zijn eigen broers. De oorlog van de Korea’s is evengoed een oorlog van de Kims.

afbeelding

Wikimedia Commons. Kim Jong-Il en Moon Jae-In [Public Domain]

Ook interessant: 

Landen: 

Tijdperken: 

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt