Karel VII stond bekend om zijn overwinningen tegen de Engelsen. Vervolgens werd hij koning van Frankrijk

Karel VII: de machtige vorst van Frankrijk

De Franse koning Karel VII stond bekend om zijn glansrijke overwinningen. Deze had hij grotendeels te danken aan Jeanne d’Arc. Door haar hulp slaagde zijn leger er in om in 1429 de Franse stad Orléans terug te veroveren van de Engelsen.  


Karel VII werd geboren op 22 februari 1403 in Parijs. Hij groeide op in de luxe en weelde van het Franse hof. Hij werd altijd erg verwend door zijn moeder, wat tekenend was voor zijn gedrag. Zijn vader was de Franse koning Karel VI ‘de Waanzinnige’. Door zijn gebrekkige mentale toestand was Frankrijk stuurloos geworden en was het land een gemakkelijke prooi voor de Engelse vorst Hendrik V. Het Franse leger werd in 1415 verpletterend verslagen bij Azincourt. De vrouw van Karel VI, Isabella van Beieren, koos daarom partij voor de Engelsen. Dit leidde in 1420 tot een Engels-Bourgondische coalitie. Isabella van Beieren slaagde er zelfs in Karel VI over te halen zijn dochter Catharina uit te huwelijken aan Hendrik V. Hierdoor werd Karel onterfd en kwam hij niet meer in aanmerking voor de troon.


Kroning tot koning


Toen Karel VI in 1422 overleed, ontstond er een machtsstrijd, waarin de Bourgondiërs zich onder leiding van hertog Filips II aansloten bij de Engelsen. Karel VII had toen wel enig bezit, maar zijn rijk omvatte slechts kleine delen van Zuid-Frankrijk. In 1429 sloot de heilige Jeanne d’Arc zich aan bij het leger van Karel VII om mee te vechten voor Frankrijk. Er volgde een reeks succesvolle veldslagen en op advies van Jeanne d’Arc liet Karel VII zich in 1429 officieel tot koning van Frankrijk kronen. Ondanks haar grote bijdrage aan de overwinning, kwam hij niet in actie bij de gevangenneming van Jeanne d’Arc en haar veroordeling tot de brandstapel door de Engelsen.


Karel VII wordt koning van Frankrijk


Karel VII sloot in 1435 vrede met de Bourgondische hertog Filips de Goede om zich samen tegen Engeland te kunnen weren. Uiteindelijk veroverden hun legers in 1436 Parijs. Hiermee kwam het grootste gedeelte van Frankrijk onder het gezag van Karel VII. Hij werd hiermee de onbetwiste koning van Frankrijk. Hij reorganiseerde het belastingstelsel en legde de basis voor het latere vorstelijke absolutisme van zijn opvolgers. Op 22 juli 1461 stierf Karel VII en kreeg Lodewijk XI, één van zijn dertien kinderen, de troon in handen.


 


Bronnen:


- France.fr, Charles VII (…)


- Medieval History, King Charles VII (…)


- Encyclopedia Britannica, Charles VII (…)


Afbeelding:


- Wikimedia Commons, Karel 7 (…), 1444

Ook interessant: 

Tijdperken: 

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.