Mammoetwet 1968

Mammoetwet van 1968

Van mulo, mms en hbs naar Mavo en Havo: Het Nederlandse onderwijs is in de loop der jaren vaak en veel veranderd. De Mammoetwet van 1968 is hier een bekend voorbeeld van.

Kort na de Tweede Wereldoorlog gingen er geluiden op om het Nederlandse onderwijs drastisch te hervormen. Deze plannen liepen echter op niets uit. In de jaren ’60 lukte het wel om iets op dit terrein te bereiken. De doelstelling was dat  elke leerling zowel een algemene, als een beroepsopleiding zou moeten volgen. Ook moest er meer democratisering in het onderwijs komen en moest het voor iedereen toegankelijk worden om de middelbare school af te ronden.

Mammoetwet

De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Jo Cals wist zijn plannen voor onderwijshervormingen uiteindelijk in 1963 door de Eerste en Tweede Kamer te loodsen. Op 1 augustus 1968 trad de wet in werking. Er was echter ook sprake van tegenstand. Zo zei het ARP-kamerlid Anton Roosjen bij de stemming in de Tweede Kamer: “Laat die mammoet maar in het sprookjesleven voortbestaan”. Hier dankt de wet haar (bij)naam aan.

Ontstaan Mavo, Havo en VWO

De belangrijkste veranderingen die de wet teweeg bracht, waren het verdwijnen van de huishoudschool en kweekschool. De MULO werd omgevormd tot de mavo en de HBS werd de Havo. Het gymnasium bleef bestaan, naast het nieuwe Atheneum binnen het VWO. Omdat het voor leerlingen nu mogelijk was om zelf vakken te kiezen ontstond de term ‘pretpakket’, voor een vakkenpakket zonder exacte vakken. Ook werd het makkelijker om door te stromen van het ene niveau naar het andere. Verder werd de brugklas ingesteld, een klas met leerlingen van verschillende niveaus, om uit te zoeken wat de capaciteit van de leerlingen was.

Regels eindexamen

De leerlingen die nu eindexamen doen, hebben weer met hele andere relingen te maken. De MAVO is bijvoorbeeld opgegaan in het VMBO. De brugklas is, ondanks het voortbestaan van de naam, al een aantal jaar na de invoering stopgezet, omdat het concept niet werkte.  Voor de examenkandidaten van dit jaar was de uitslag extra spannend, omdat de regels voor de eindexamens zijn aangescherpt. Leerlingen moeten nu voor het centraal examen een voldoende halen en mogen hun cijfers niet meer compenseren met die van het schoolexamen.

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.