Amerikaanse Burgeroorlog

Ondersteunden Britten de Confederalen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog?

Over de Amerikaanse Burgeroorlog (1861 – 1865) is de afgelopen 150 jaar veel geschreven. Toch worden er ook vandaag de dag nog interessante bevindingen gedaan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de Britse gevestigde orde de (pro-slavernij) Confederatie in het zuiden van de VS veelvuldig heeft bewapend en gefinancierd tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.

De Britse gevestigde orde wilde zo graag profiteren van de sterk stijgende katoenprijzen tijdens de oorlogstijd, dat men besloot om de zuidelijke staten van de VS te steunen. Ondanks dat de Britten een neutraliteitsovereenkomst hadden ondertekend, was er een Britse industriële bovenlaag en handelsklasse die wanhopig graag wilde verdienen aan het conflict. Dit deden ze door confederale oorlogsschepen te bouwen in Liverpool. De academicus Joe Kelly van de Universiteit van Liverpool bewijst dit in een artikel.

Britse hulp noodzakelijk?

Het nieuwe onderzoek suggereert dat zonder de Britse hulp het Zuiden niet in staat zou zijn geweest om een offensief op te zetten. De Confederatie was anders onderworpen geweest aan de blokkades van de Unie (noordelijke staten) waardoor het een tekort zou hebben aan geld en wapens. Industriële rijkdom was vooral aanwezig in de noordelijke staten van Amerika. Hierdoor werd de Confederatie gedwongen om hulp te zoeken aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, bij de industriëlen van Liverpool. Hun hoofdinteresse was  de groei van de katoenteelt in de zuidelijke  staten. Dergelijke handelaren wisten welke grote winsten hun te wachten stonden als ze de blokkade konden doorbreken om zuidelijk katoen te kopen in ruil voor wapens.

De Alabama

Britse scheepsbouwers gaven gehoor aan de vraag om hulp van de Confederatie en begonnen met de bouw van oorlogsschepen. Eén van deze schepen was het bekende Confederatieschip de Alabama. Dit schip terroriseerde de vloot van de Unie voor twee jaar tussen 1862 en 1864, toen het zonk. De Alabama was verantwoordelijk voor het zinken van 62 Unieschepen, waardoor het streven van de Confederatie werd versterkt en wat leidde tot juridische stappen van  de Unie, die bekend kwamen te staan als de ‘Alabama claims’. De Britten werd uiteindelijk gedwongen om de levering van oorlogsschepen aan de confederale staten te staken. De Britse overheid betaald daarnaast 15 miljoen dollar aan herstelbetalingen.

De Amerikaanse Burgeroorlog (1861 – 1865)

Abraham Lincoln (1809 – 1865) Op 6 november 1860 werd Abraham Lincoln met 40% van de stemmen verkozen tot president van de Verenigde Staten. Bijna al zijn stemmen kwamen uit het noorden en westen van de Verenigde Staten, terwijl bijna niemand in het zuiden van het land voor hem had gestemd. Deze staten waren bang dat zij hun waardevolle slavenhandel zouden moeten opgeven als Lincoln president zou worden. Elf van deze staten waren het niet eens met de uitkomst van de verkiezing en besloten zich af te scheiden. Zij vormden gezamenlijk de Geconfedereerde Staten van Amerika, wat de Amerikaanse Burgeroorlog tot gevolg had.

Slag bij Gettysburg (1863) De slag bij Gettysburg in 1863 leek in eerste instantie slechts één van de vele confrontaties in de Amerikaanse Burgeroorlog te worden. De overwinning van het Noorden bij Gettysburg leidde er echter toe dat het Zuiden het initiatief verloor en de rest van de oorlog geen offensieve acties meer ondernam. Hierdoor vormde de slag een keerpunt in de oorlog. Na Gettysburg hield de Confederatie zich slechts bezig met het zo goed mogelijk verdedigen van haar eigen grondgebied.

Emancipation Proclamation Lincoln was ervan overtuigd dat hij de Geconfedereerde Staten moest verslaan en weer bij de rest van de Unie moest voegen. In september 1862 – nog niet eens halverwege de Amerikaanse Burgeroorlog - tekende Lincoln de Emancipation Proclamation. Met deze daad verklaarde hij alle slaven in de zuidelijke staten tot vrije mensen.

Het einde van de oorlog De Amerikaanse Burgeroorlog maakte enorm veel slachtoffers in de Verenigde Staten en verschillende steden werden verwoest. Uiteindelijk wist het noordelijke leger de Geconfedereerden te verslaan, die op 9 april 1865 de overgave tekenden. Na deze overwinning werden de Verenigde Staten weer samengevoegd en werd slavernij officieel afgeschaft.

Ook interessant: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.