Oudste man ter wereld: Zaro Ağa

Afgelopen dinsdag kwam Cor Geurtz, de oudste inwoner van Nederland, te overlijden. Zelf vond de Rotterdammer alle aandacht omtrent zijn uitzonderlijk hoge leeftijd (110) maar niets: “Ik ben heel ver terug in de vorige eeuw geboren, nou en?”. Dit in tegenstelling tot Zaro Ağa, de Turk die in 1933 juist de hele wereld rondreisde met de claim dat hij minstens 156 jaar oud was.

Volgens het verhaal werd Zaro Ağa geboren in 1774 of 1777 in de omgeving van de stad Moetki in het oosten van Turkije, dat toentertijd nog onderdeel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. Gedurende zijn jeugd werkte hij als sjouwer in de bouw, maar na verloop van tijd was hij dit zware werk helemaal beu. Ağa vond daarom een nieuwe betrekking als portier in Istanboel, een baantje dat hij naar eigen zeggen meer dan een eeuw zou volhouden. Tegen het einde van zijn loopbaan deed de Turk vervolgens ook nog een aantal jaren dienst als conciërge.

Atatürk

Gedurende zijn lange leven zag Zaro Ağa de wereld om zich heen sterk veranderen. Zo maakte hij minstens vijf oorlogen mee en zag hij maar liefst tien Ottomaanse Sultans de revue passeren. Daarna was hij ook getuige van het uitroepen van de Turkse onafhankelijkheid en de verkiezing van de eerste president: Mustafa Kemal Atatürk. Ağa beweerde hem tweemaal gesproken te hebben en hem zelfs tot raad te zijn geweest. De oude Turk was het namelijk niet eens met de tolerante houding van Atatürk ten opzichte van de vrijheden van vrouwen.

Dertien huwelijken

Dat Ağa het andere geslacht graag onder de duim wilde houden is overigens niet verwonderlijk, gezien het feit dat hij tijdens zijn leven minstens dertien keer in het huwelijksbootje stapte. Dat is overigens nog een conservatieve schatting, aangezien sommige bronnen zelfs spreken van 29 trouwerijen en op zijn minst 25 kinderen. Gevraagd naar zijn vele relaties reageerde Ağa altijd laconiek: “Wat moet ik dan doen? Die vrouwen die ik huw worden nu eenmaal snel oud en gaan snel dood”.

Wereldtour

Vanaf het begin van de 20ste eeuw kreeg Ağa steeds meer internationale belangstelling voor zijn ogenschijnlijk opmerkelijke leeftijd. Zo werd hij in 1925 uitgenodigd in Italië en mocht de beroemde bejaarde in 1930 verschijnen op een bijeenkomst van een anti-alcohol vereniging in Griekenland, aangezien de leden ervan overtuigd waren dat Ağa alleen maar zo oud was geworden omdat hij niet dronk. De grootste bekendheid verwierf de nuchtere Turk echter in de Verenigde Staten, waar hij in 1933 het hele land rondreisde met de claim dat hij minstens 156 jaar oud was.

Autopsie

Foto van Zaro Ağa (jaartal onbekend)

Foto van Zaro Ağa (jaartal onbekend)

Een jaar later, op 29 juni 1934, blies Zaro Ağa in Istanbul zijn laatste adem uit. De Turkse dokter die zijn akte van overlijden opstelde concludeerde vervolgens inderdaad dat hij gestorven was op 157 jarige leeftijd. Al snel ontstonden er echter twijfels en werd het lichaam van Ağa overgebracht naar de Verenigde Staten voor een autopsie. Hieruit bleek dat de Turk onder meer leed aan tuberculose en prostaatkanker, en dat hij beschikte over een opmerkelijk groot hart.

Pas vijf jaar later kwam er een definitief oordeel over zijn leeftijd. De Amerikaan Walter Bowerman kwam tot de conclusie dat Zaro Ağa 97 jaar oud was toen hij stierf, een indrukwekkende leeftijd, maar zeker niet de oudste man op aarde. Overigens waren sommigen in de jaren ’30 ook al niet overtuigd van het verhaal van Ağa . Zo schreef de Amerikaanse krant The Cairns Post tijdens de toer van de Turk: “Misschien – gezien het feit dat de oude man zijn hele leven geen alcohol dronk – waren het niet echt 156 jaar. Misschien voelde het voor hem alleen zo.”

Bron: Nationaal Archief

Meer weten

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!