Pinksteren Heilige Geest

Pinksteren

Dit is een verouderd artikel. Een recenter artikel over hetzelfde onderwerp is hier te vinden.

‘Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.’

Met Pinksteren herdenken we  de uitstorting van de Heilige Geest. Deze uitstorting was ook het begin van de christelijke Kerk. De discipelen van Jezus werden geconfronteerd met de uitstorting van de Heilige Geest op de heilige berg Zion. Daar raakten ze vervuld van het Evangelie en gingen dat verkondigen in Jerusalem. Petrus roept de Israëlieten op zich aan te sluiten bij Jezus. "Hoe?" roept de menigte. Petrus antwoordt: "Heb berouw, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de Heilige Geest ontvangen." Drieduizend mensen geven gehoor aan deze oproep en laten zich dezelfde dag nog dopen. De eerste christelijke gemeente is een feit.      

Afbeeldingen:

Rubrieken: 

Religie: 

Tijdperken: 

Lees Geschiedenis Magazine

Lees er alles over in het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Dan lees je Geschiedenis Magazine.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees er alles over in het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Waarom werd Nederland een monarchie? Het antwoord lees je in Geschiedenis Magazine

Lees er alles over in het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Alles over de Atjeh-oorlog? Lees Geschiedenis Magazine

Lees er alles over in het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees er alles over in het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.