Russische troepen verlaten Afghanistan na 9 jaar bezetting

De Sovjet-troepen trekken zich op 15 februari 1989 terug uit Afghanistan. Zonder resultaat heeft het Rode Leger negen jaar lang geprobeerd om het land te bezetten. In deze periode vielen miljoenen slachtoffers. De Afghaanse Mujahideen werden gesteund door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Aanloop Afghaanse Oorlog

De Sovjet Unie heeft door eerdere invasies een stempel gedrukt op de geschiedenis van Afghanistan. Zo maakte het land gedurende ‘The Great Game’ (1813-1907) onderdeel uit van de machtsstrijd tussen de Sovjet Unie en Groot Brittannië om Centraal Azië. In Afghanistan werd in 1965 de Democratische Volkspartij opgericht, gebaseerd op de communistische principes van de Sovjets.

Tot ieders verbazing slaagde een staatsgreep van deze communistische partij in 1978. Afghanistan was immers een overwegend islamitisch land. De nieuwe gelijke rechten voor vrouwen en de communistische verdeling van de landbouwgrond, stuitte op grote weerstand van de islamitische Mujahideen. De Volkspartij werd in de strijd tegen deze grote protesten gesteund door de Sovjet-Unie. De hulp bestond eerst slechts uit militair advies, maar omdat succes uitbleef achtte Sovjetleider Leonid Breznjev zwaardere maatregelen noodzakelijk.

Russische invasie tijdens Koude Oorlog

Het Rode Leger passeerde in de nacht van 23 op 24 december 1979 de grens van Afghanistan. Al snel werden de grote steden ingenomen. Het platteland bleef echter in handen van de Mujahideen. De Sovjets konden ondanks hun technische superioriteit geen controle krijgen over het conflict en halverwege de jaren ’80 bevond de strijd zich in een patstelling.

Op het moment van de Russische inval was er in de Koude Oorlog sprake van een fase van ontspanning. In deze detente zochten de Verenigde Staten en de Sovjet Unie toenadering tot elkaar. De inval in Afghanistan zorgde er echter voor dat de spanning tussen de landen weer volledig oplaaide. Als reactie op de Russische invasie besloot de Verenigde Staten steun te verlenen aan de Mujahideen.

Einde Russische bezetting Afghanistan

Door de hulp van de CIA en islamitische strijders uit buurlanden, kregen de Mujahideen de overhand in de strijd. De nieuwe Russische leider Mikhail Gorbatsjov zocht een manier om Afghanistan te verlaten. Op 20 juli 1987 werd het terugtrekken aangekondigd en op 15 februari 1989 verlieten de laatste Russische soldaten het land. Het Rode leger had 15.000 soldaten in de oorlog verloren. Aan de kant van de Mujahideen waren 90.000 strijders overleden. Er wordt daarnaast geschat dat tussen de 600.000 en 2 miljoen Afghaanse burgers slachtoffer zijn geworden.

Gevolgen voor Afghanistan

Nadat de Russen zich fysiek hadden teruggetrokken bleven zij de communistische partij in Afghanistan wel steunen. Er werden wapens geleverd waardoor de burgeroorlog in het land nog jaren voortduurde. In 1992 kwamen de Mujahideen aan de macht, maar vier jaar later leidde interne verdeeldheid ertoe dat een aftakking van de partij, genaamd de Taliban, de leiding van het land kon overnemen. Het is een paradox dat de V.S. deze partij steunde tegen de Russen, maar hen in 2001 zelf de oorlog verklaarde.

<h3>Bronnen</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Historisch Nieuwsblad: <a title="De inval van de Sovjet Unie in Afghanistan" href="http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/7007/de-inval-van-de-sovje... target="_blank">De inval van de Sovjet Unie in Afghanistan</a></p>

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.