geschiedenis van transgender

Transgenders: van de oudheid tot aan de 18e eeuw

In, maar ook buiten de Verenigde Staten is er een hoop commotie ontstaan door een nieuwe wet in North Carolina, die transgenders verplicht het toilet te gebruiken dat bij hun geboortegeslacht hoort. Het Witte Huis is inmiddels een rechtsprocedure gestart om de invoering van de wet te voorkomen. Transgenders hebben een lange geschiedenis, die verder terugloopt dan dat vaak vermoedt wordt.

Oudheid

De manier waarop wij transgenders vandaag de dag zien, is niet hoe zij altijd gezien werden. En de manier waarop wij transgenders vandaag de dag definiëren, is niet hoe zij vroeger gedefinieerd werden. Tijdens de oudheid werden mensen die probeerden de geslachten te overbruggen gekoppeld aan wijsheid. Terwijl de mensen die beschikten over de traditionele man/vrouw genderrollen gekoppeld werden aan het tegenovergestelde.

Mukhannathun

In het Midden Oosten werden mannen die vrouw wilden zijn in deze tijd geaccepteerd als bij hen de vrouwelijkheid was aangeboren en als zij onberispelijk leefden. Onder hun naam ‘Mukhannathun’ konden zij relaties onderhouden met zowel mannen als vrouwen. Alleen de mannen die gecastreerd waren of zich alleen aangetrokken voelden tot mannen mochten echter in dezelfde ruimtes komen als vrouwen. Later werd besloten dat alle ‘Mukhannathun’ gecastreerd moesten worden. Transgenders die de prostitutie ingingen of het criminele pad opgingen, werden in het Midden Oosten wel veracht.

Transgender heersten

Er bestonden ook enkele, voor in die tijd, transgenders die heersten in de geschiedenis. Koning Ashurbanipal van Assyrië bracht in de 7e eeuw v. Chr. veel tijd door in vrouwenkleding, wat later misbruikt werd als reden om hem omver te werpen. Koningin Hatsjepsoet van Egypte, aan de macht tot 1482 v. Chr., trok mannelijke kleding aan en zorgde voor een valse baard. Op deze manier kon zij het koning(innen)schap verwerven en behouden. Tot slot, de koning van Nigeria, Nzinga, die regeerde van 1624-1653, was vaak gender overschrijdend gekleed. Het schijnt dat hij hierdoor verschillende militaire veldslagen won.

Romeinse tijd

In de Romeinse cultuur werden transgenders, mannen die vrouw wilden zijn of vrouwen die man wilden zijn, nog redelijk geaccepteerd. Dit gebeurde echter alleen als zij lid van de heersende klasse waren of als het samenviel met de agenda van leiders en generaals. Rond het jaar 60 trouwde Keizer Nero met een slavenjongen, Sporus. Hij had hem laten castreren (wat in die tijd aangenomen werd als het belangrijkste mechanisme van gender verandering) en gaf hem vrouwenkleding aan. Vanaf dat moment ging Sporus mee als keizerin aan de zijde van keizer Nero naar belangrijke gelegenheden.

Middeleeuwen

In de op mannen georiënteerde middeleeuwse maatschappij werden transgenders verafschuwd. Mannen wilden hen zelfs uitmoorden omdat zij over wijsheid zouden beschikken. Alle goden die aanbeden werden en eerder nog afgebeeld werden als ‘gender fluid’ of zonder geslacht, werden tijdens de middeleeuwen als zwak gezien. Hetzelfde gold voor vrouwen. Jeanne d’Arc deed zich daarom voor als man om zo te kunnen vechten tegen de Engelsen. In deze ‘mannensamenleving’ zou het dus mogelijk kunnen zijn dat vrouwen zich voor deden als man om weloverwogen redenen en niet vanuit gevoelens.

18e eeuw

geschiedenis van transgenderBekend is dat er in de 18e eeuw ‘molly huizen’ in Engeland waren, wat bordelen waren voor ‘verwijfde homo’s’. Deze ‘molly huizen’ staan bekend om hun ‘verkleedpartijtjes’ waar mannen zich even vrouw konden voelen. De huizen waren algemeen bekend in de 18e eeuw.  In deze eeuw kwam er ook de eerste openlijke, voor die tijd gedefinieerd als, transgender en lesbische persoon: Charlotte Clarke. Zij publiceerde een boek over haar leven. Transgenders zijn dus sinds de 18e eeuw weer vaker terug te zien in de algemene opvattingen in de samenleving. De manier waarop transgenders gezien werden in de loop der eeuwen veranderde. Het idee van de transgender die wij vandaag de dag kennen, was er in deze tijd nog niet. Vaak werd een vrouw die zich als man verkleedde, of een man die zich als vrouw gedroeg, al gedefinieerd als transgender. Hoewel de betekenis veranderde, waren de transgenders in deze tijd naar mijn mening wel de basis voor de huidige transgender van vandaag de dag.

Niet alles is bekend

Waarschijnlijk is de geschiedenis van de transgenders veel breder dan hier geschetst. Het was lange tijd het geval dat ‘grote mannen’ de geschiedenis schreven (macro-geschiedenis). Academische studies en vakken naar vrouwen kwamen pas op in de jaren ’70. De geschiedenis van transgenders werd en wordt nog vaak buiten beschouwing gelaten. Hierdoor is er weinig bekend over transgenders, mits zij in de invloedsfeer van de ‘grote mannen’ fungeerden.

Bronnen:

nos.nl, Obama neemt het op voor transgender scholieren

bilerico.lgbtqnation.com, Transgender History: Trans Expression in Ancient Times

bilerico.lgbtqnation.com, Transgender History: The Rise of Hatred (the Middle Ages)

bilerico.lgbtqnation.com, Transgender History: Into the Modern Age (1700s - 1932)

gendernetwork.com, Trans History

en.wikipedia.org, Transgender

Afbeeldingen:

en.wikipedia.org, Israeli transgender flag

commons.wikimedia.org, Tremayne

Meer weten

De Barbaren geeft een schitterend overzicht van de voorouders van de hedendaagse Europeanen.

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!