Filosoof Epictetus

Vijf toonaangevende filosofen

De filosofie, ook wel de kunst van het nadenken genoemd, bestaat al duizenden jaren en kent veel verschillende stromingen met ieder zijn belangrijke figuren. Tijdens de wereldfilosofie dag wordt er stilgestaan bij het belang van de filosofie en wat het de mensheid gebracht heeft. Voor de wereldfilosofie dag lichten we vijf toonaangevende filosofen uit.

Plato (ca. 427-347 v.Chr.)

Plato

Plato is een van de bekendste filosofen uit de geschiedenis. Hij was de stichter van de Academie, de eerste instelling voor hoger onderwijs in de westerse wereld, en wordt beschouwd als een van de grondleggers van de westerse filosofie en wetenschap. Hij ontwikkelde de ideeënleer, die stelt dat er een hogere werkelijkheid bestaat van onveranderlijke en volmaakte vormen, waarvan de zintuiglijke wereld slechts een afspiegeling is. Hij was de leerling van Socrates en gaf op zijn beurt weer les aan Aristoteles. Plato schreef ook over politiek, ethiek, kunst en liefde, en hij is beroemd om zijn werken zoals de Republiek, de Symposium en de Phaedo.

Lees hier meer over de leer van Plato 

Immanuel Kant (1724-1804)

Immanuel Kant

Kant was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Verlichting in Europa en de grondlegger van de kritische filosofie. Hij ontwikkelde een revolutionaire theorie over de aard en de grenzen van de menselijke kennis, de ethiek en politiek. Kant stelde dat de mens zijn eigen verstand moet gebruiken om de werkelijkheid te begrijpen, en dat hij zijn plicht moet volgen om het juiste te doen. Immanuel Kant werd beroemd om zijn werken zoals de Kritiek van de zuivere rede, de Kritiek van de praktische rede en de Kritiek van het oordeelsvermogen.

Lees hier meer over Immanuel Kant 


Het beste van IsGeschiedenis in je inbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Helemaal niks missen? Volg ons op Facebook!


Confucius (551-479 v.Chr.)

Confucius

Confucius was de grondlegger van het confucianisme, een ethisch-filosofisch systeem dat de nadruk legt op menselijkheid, loyaliteit, ritueel en moraliteit. Hij onderwees zijn leerlingen over de juiste manier om te leven, te handelen en regeren. Confucius had grote invloed op de Chinese cultuur, geschiedenis en politiek. Zijn bekendste werk zijn de Analecten, waarin hij zijn gedachten opschreef. De leer van Confucius zou later vele andere Aziatische filosofen inspireren.

Lees hier meer over Confucius 

René Descartes (1596-1650)

René Descartes

Descartes wordt gezien als de grondlegger van de moderne filosofie en de vader van de analytische meetkunde. Hij probeerde een nieuwe methode te vinden om zekerheid en de waarheid te vinden, door systematisch te twijfelen aan alles wat hij kon betwijfelen. Hij kwam hierdoor tot de beroemde uitspraak ´Ik denk dus ik ben´, waarmee hij zijn eigen bestaan bewees. Descartes schreef belangrijke werken zoals Discours de la méthode, Méditations métaphysiques en Principes de la philosophie.

Lees hier meer over René Descartes 

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir (1908-1986)

De Beauvoir was een Franse schrijfster en filosofe, die bekend werd als een van de grondleggers van het existentialisme en het feminisme. Zij schreef romans, essays, biografieën en memoires, waarin zij de menselijke vrijheid, verantwoordelijkheid en ethiek onderzocht. Haar bekendste werk is De tweede sekse (1949), een diepgaande analyse van de onderdrukking van vrouwen en een invloedrijk boek voor de feministische beweging. Zij was ook de levenslange partner van de filosoof Jean-Paul Sartre, met wie zij een open relatie had.

Lees hier meer over Simone de Beauvoir

Personen: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.