Het stadje Reimerswaal

Zeeslag bij Reimerswaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog

Wanneer de oorlogsschepen van de Spanjaarden en Geuzen elkaar op 29 januari 1574 naderen zijn het de Spanjaarden die als eerste vuren: talloze geuzen sterven en admiraal Boisot verliest een oog. De Geuzen komen vervolgens terug en weten 15 van de 75 Spaanse schepen te doen zinken en minimaal 1.200 Spanjaarden te doden: de Geuzen winnen de zeeslag bij Reimerswaal.

Strijd op Walcheren

Reimerswaal lag op de Oosterschelde in Zeeland, nabij Middelburg. Vlissingen, Veere en Arnemuiden sloten zich aan bij de opstandelingen die onder leiding stonden van Willem van Oranje. Middelburg bleef echter trouw aan de Spaanse koning, wat een langdurige strijd tussen de steden op Walcheren tot gevolg had.

Belegering van Middelburg

De Spaanse bevelhebber in de stad Middelburg was Mondragón, die de stad zeer moedig en met een strak regime leidde. De geuzen belegerden de stad, waardoor Middelburg geïsoleerd werd. Al snel raakten voedsel, wapens en andere noodzakelijk goederen in Middelburg op. De Spaanse bevelhebber Sancho d’Avila deed een poging om een bevoorradingsvloot naar Middelburg te sturen. Dat mondde uit in de zeeslag bij Reimerswaal op 29 januari 1574. De Geuzenvloot onder leiding van onder Lodewijk van Boisot en Joost de Moor wist 15 van de 75 Spaanse oorlogsschepen te verslaan en een van hun de grootste overwinningen uit de geschiedenis te behalen.

De Spanjaarden trekken zich terug

De overgebleven Spanjaarden moesten zich terugtrekken naar Bergen op Zoom. De Spaanse admiraal Glimes was tijdens de slag om het leven gekomen. De overwinning van de geuzen bevestigde hun superioriteit op zee. De rebellen hadden voortaan de Zeeuwse kusten, inclusief de stad Middelburg, in handen. Requesens, de Spaanse landvoogd van de Nederlanden, schreef aan Filips II dat de Nederlandse overwinning bij Reimersdaal nog groter was dan de Spaanse overwinning over de Ottomanen bij Lepanto. Hier overdreef Requesens enigszins, want bij Lepanto stierven maar liefs 46.500 man en gingen maar liefs 215 schepen ten onder.

Afbeelding:

Gezicht op Reimerswaal uit Nieuwe Cronyk van Zeeland van Mattheus Smallegange, 1696. [Public Domain via Wikimedia Commons]

Ook interessant: 

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Lees het augustusnummer van Geschiedenis Magazine

Lees hier wat je kunt verwachten van het komende nummer van Geschiedenis Magazine!

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees er het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Alles over de geschiedenis van Polen? Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Waarom werd Nederland een monarchie? Het antwoord lees je in Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.