Home » Reportage
Een goederentrein in Indonesië is ontspoord doordat het spoor is opengebroken door terroristen.

Dossier: de vier terroristische golven

Terrorisme is zeker niet alleen een religieus concept. Volgens historicus David Rapoport zijn er in de geschiedenis vier golven van modern internationaal terrorisme te onderscheiden: de anarchistische golf, de anti kolonialistische golf, de Nieuw Linkse golf en de religieuze golf. Wat houden deze verschillende terroristische golven in en hoe zijn ze ontstaan? Je leest het in dit dossier over de vier terroristische golven.

De eerste terroristische golf: anarchisme

Aan het einde van de negentiende eeuw had het westen voor het eerst te maken met een golf van terroristische aanslagen. Politieke overtuiging lag ten grondslag aan het terroristische geweld. De Industriële Revolutie en de opkomst van het kapitalisme zorgden voor groeiende sociale ongelijkheid en daarmee voor onrust. Velen zagen de overheid en rijke zakenmannen als tirannen die bestreden moesten worden, vandaar dat deze eerste golf ook wel anarchistisch wordt genoemd.

Lees hier meer over de eerste terroristische golf

De tweede terroristische golf: antikolonialisme

De tweede terroristische golf ontstond in 1920 en eindigde zo’n veertig jaar later. In deze golf was het speerpunt antikolonialisme. Dit wakkerde op na de invoering van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren na het Verdrag van Versailles. De vroegere koloniën zagen dit recht als een vrijkaart om zich los te maken van de koloniale overheersers, waardoor de tweede terroristische golf ontstond.

Lees hier meer over de tweede terroristische golf

De derde terroristische golf: Nieuw Links

In de jaren ’60 ontstond de derde terroristische golf, die liep tot in de jaren ‘80. Met name de Vietnamoorlog vormde een stimulans voor deze golf. De Viet Cong was de Amerikanen steeds te slim af, terwijl ze in feite veel primitievere wapens hadden. Steeds meer mensen raakten ervan overtuigd dat het huidige kapitalistische systeem kwetsbaar was en er ontstonden groepen die hardop twijfelden aan de waarde van het bestaande systeem, waaronder de Amerikaanse Weather Underground en de West-Duitse Rote Armee Fraktion (RAF).

Lees hier meer over de derde terroristische golf

De vierde terroristische golf: religie

De vierde golf kenmerkt zich door de religieuze motieven achter de aanslagen. Deze religieuze terroristische golf kwam met name op gang door extremisten uit het islamitische geloof. De golf was het resultaat van twee gebeurtenissen in 1979. De eerste gebeurtenis was de Iraanse Revolutie. De andere gebeurtenis die invloed had op de golf was de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan.

Lees hier meer over de vierde terroristische golf

Bronnen

Afbeelding

Ook interessant: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt