Geen afbeelding beschikbaar

Amerikaanse onafhankelijkheid mede dankzij de Fransen

Het vrijheidsbeeld was een gift van de Fransen. Zij hebben een grote rol gespeeld in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog.

Frankrijk schonk het beeld aan de Verenigde Staten. Ze wilden het jonge land, honderd jaar na het bereiken van de onafhankelijkheid eren met een symbool voor vrijheid en democratie. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog duurde van 1775 tot 1783. Frankrijk steunde de roep naar onafhankelijkheid door de Amerikanen. Het was een strijd tegen Groot-Brittannië.

Frankrijk en Groot-Brittannië

Een deel van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog kan in principe gezien worden als een strijd tussen de Europese grootmachten van de 18e eeuw: Frankrijk en Groot-Brittannië. In het midden van de 18e eeuw begon een reeks conflicten waarin de twee landen in Europa, maar ook daar buiten, de wapens tegen elkaar opnamen. Deze oorlogen waren onder andere de Oostenrijkse Successieoorlog (1744-1748), de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) en de Amerikaanse Revolutie (1778-1783).

Franse hulp

De oorlog die de Amerikaanse kolonisten met Groot-Brittannië voerden werd dus gesteund door Frankrijk. Frankrijk was al sinds 1776 betrokken bij de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. Thomas Jefferson, één van de opstellers van de Onafhankelijkheidsverklaring en daarmee algemeen beschouwd als de geestelijk vader van de VS, had de Franse regering om hulp gevraagd in de onafhankelijkheidsstrijd tegen de kolonisator: Groot-Brittannië. De Franse admiraal Latouche Tréville leverde zodoende voorraden, munitie en wapens aan de Amerikaanse troepen. Ook de Republiek voorzag de opstandelingen toen al van wapens.

Slag bij Saratoga

Eind 1777 vond er een belangrijke slag plaats in de oorlog: de slag bij Saratoga, nabij New York. De Britse leider John Burgoye gaf zich aan het einde van de slag over aan de Amerikanen die bijna 6.000 Britten gevangen namen. De veldslag werd beschouwd als het keerpunt in de oorlog. De Fransen tekenden nadien het verdrag van alliantie op 6 februari 1778. Het was een militaire aangelegenheid en de Fransen besloten officieel de strijd in te stappen en de Verenigde Staten te erkennen.

Internationale oorlog

De Fransen voerden direct strijd tegen Groot-Brittannië. De oorlog spreidde zich ook uit naar Europa, haar kolonies in Amerika en India. In 1778 werd de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog dus een internationale oorlog. Ook Spanje (1779) en de Republiek der Nederlanden (1780) besloten de Amerikanen te steunen in hun strijd en de anti-Britse alliantie aan te gaan. De Republiek wilde aanvankelijk neutraal blijven. Maar in 1780 veranderde dat. Groot-Brittannië kreeg steeds meer macht op zee, vooral ten koste van de Republiek. Het resultaat was de Vierde Engelse oorlog tussen Groot-Brittannië en de republiek die duurde tot 1784.

Strategie Groot-Brittannië

Koning George III van Groot-Brittannië moest zodoende met een strategie komen om weerstand te kunnen blijven bieden tegen de Amerikaanse opstandelingen en de Europese machten. Hij wilde de oorlog zo lang mogelijk rekken. Hij besloot een deel van de troepen, 30.000 soldaten, in New York, Rhode Island, Quebec en Florida te houden. Daarnaast zond hij het andere deel uit naar de Caraïben om de Franse en Spaanse troepen daar aan te vallen. Ook deed hij pogingen om de Amerikaanse handel te vernietigen. Hij bombardeerde havens en kuststreken en liet de Indianen strijden tegen de Amerikanen. Hij wilde hiermee een verdeeldheid onder de Amerikaanse leiders tot stand brengen en op die manier de loyaliteit van de Amerikanen herwinnen.

Onafhankelijkheidsverklaring

Maar de Britten trokken aan het kortste eind. In 1781 capituleerde het leger in Yorktown. Na enige vertraging zag Engeland de nederlaag onder ogen. De Britse koning kon geen steun meer krijgen van het parlement, dat geen grootscheepse acties meer toestond in Noord-Amerika. Hoewel 30.000 Britse soldaten New York City, Charleston en Savannah bezetten, werd de rest van de oorlog elders (voornamelijk door zeeslagen) voortgezet tot een vrede werd onderhandeld in 1783. Toen erkende Groot-Brittannië de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten in de Vrede van Parijs. Het was het einde van de oorlog. Na de Franse inmenging in de Amerikaanse Revolutie kreeg Frankrijk Saint Lucia terug in 1783.

Vrijheidsbeeld

Een eeuw na de afloop van de Onafhankelijkheidsoorlog, besloot Frankrijk om de jonge republiek een geschenk te geven. In 1875 werd er met de bouw van het vrijheidsbeeld begonnen in Parijs. Het beeld was in 1884 klaar en kreeg de naam ‘Liberty Enlightening the World’. Begin 1885 haalden de bouwers het beeld uit elkaar om het te kunnen verschepen. Het Franse fregat ‘Isere’ voer met 350 losse delen de oceaan over, naar New York. In 1886 werd het beeld uiteindelijk onthuld aan het Amerikaanse publiek. De Amerikanen noemden het ‘Statue of Liberty’.

Ook interessant: 

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

cover GM3

Het extra dikke nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 18 april. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Vergeten D-Day: Italië, 1943

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

De wieg van de Zijderoute

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Saga vikingen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.