Geschiedenis van het Torentje

De huiskamer van de macht

Het Torentje is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met zijn functie als werkplek van de minister-president. Het markante achthoekige bouwwerk aan de Hofvijver verschijnt bijna dagelijks in de media. Daarnaast is de naam ‘Torentje’ een begrip op zich geworden, met een eigen lemma in Van Dale’s woordenboek. Je zou je haast vergeten dat de minister-president pas ruim dertig jaar geleden zijn intrek nam en de iconische status een vrij recent verschijnsel is.

och kan men ook stellen dat het Torentje altijd al een beeldbepalende plek op het Binnenhof is geweest. Het is één van de oudste delen van het complex en reeds op de vroegste afbeeldingen van het Binnenhof is het een blikvanger. Hoe oud het gebouw precies is, is onzeker. De meeste studies houden het op de tweede helft van de vijftiende eeuw.

Keizer Karel V

Henricus Hondius, 1598. Detail uit een gravure van de Hofvijver.

Zeker is dat het gebouw in 1547 zijn huidige omvang kreeg. In opdracht van keizer Karel V werd het Torentje voorzien van onder meer een wenteltrap en de opmerkelijke ‘appel’ in de torenspits. Een representatieve functie had het pand destijds nog niet. Het Torentje bevond zich in de periferie van het bestuurlijke leven en deed waarschijnlijk dienst als woning van de kastelein van het hof.

Raad van State in de 17e eeuw

Later, in de zeventiende eeuw, namen de kamerbewaarder van de naastgelegen Raad van State en zijn familie hier hun intrek. De benedenverdieping deed in deze periode dienst als opslagplaats, wijnkelder en enkele malen als gevangenis. Pas in de Bataafs-Franse tijd vonden de eerste ambtenaren van het departement van Binnenlandse Zaken hun weg naar het Torentje. Ook na het vertrek van de Fransen in 1813 bleef het Torentje in het bezit van dit ministerie.

Thorbecke in het Torentje

De bovenverdieping diende in deze periode als werkkamer van de secretaris-generaal. In 1849 nam Thorbecke zijn intrek in het Torentje als minister van Binnenlandse Zaken. Het Torentje groeide snel uit tot ‘een der meest bekende punten van het gansche complex’. Dit kwam mede doordat de functie van minister-president in deze tijd nog niet officieel bestond en de minister van Binnenlandse Zaken meestal de functie van ‘kabinetsleider’ op zich nam. In dat opzicht genoot het Torentje dus al in de tweede helft van de negentiende eeuw enigszins de status die het tegenwoordig bezit.


Artikel afkomstig uit het boek

Het Binnenhof (boek)

 

Titel: - Het Haagse Binnenhof. Acht eeuwen centrum van de macht
Auteur: - Jaco Alberts, Eddy Habben Jansen en Diederik Smit
ISBN: - 978-90-6473-475-5
Pagina's: - 152
Prijs: - € 24,95

 

 


Het Torentje na de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog kwam hier verandering in. Vanaf 1945 bestond formeel een ambt van minister-president en de regering was van mening dat deze eerste minister ‘een Nederlandse equivalent van Downing Street 10’ moest bezitten: een villa gelegen aan het Plein 1813. Hoewel het Torentje in gebruik bleef als werkkamer van de minister van Binnenlandse Zaken, ebde de belangstelling voor het gebouwtje snel weg.

Torentje van Binnenlandse Zaken

Toen eind jaren zeventig het ministerie van Algemene Zaken zijn intrek nam op het Binnenhof bleef het Torentje in handen van Binnenlandse Zaken. Op een gegeven moment  kwam het pand echter alsnog in bezit van Algemene Zaken en kreeg het spoedig een nieuwe bewoner:  minister-president Ruud Lubbers. Onder zijn kabinetten en de kabinetten van zijn opvolger Wim Kok bereikte de bekendheid van het Torentje opnieuw grote hoogte en groeide het in korte tijd uit tot hét symbool van het premierschap.

Persoonlijk accent in het Torentje

Sindsdien probeert iedere minister-president tijdens zijn verblijf in het Torentje ‘de huiskamer van de macht’ een persoonlijk accent te geven. Zo stelde Jan Peter Balkenende zijn verzameling modelautootjes ten toon. Wat betreft de verdere inrichting van de ruimte, overheerst vooral praktische eenvoud. Op de benedenverdieping van het Torentje bevindt zich een klein vergaderzaaltje, het Thorbeckezaaltje. Tevens is hier een borstbeeld te vinden van de liberale voorman, die hier als eerste ‘premier’ zijn intrek nam. Een bescheiden eerbetoon aan de man die in 1849 onbewust een nieuwe politieke traditie in het leven riep.

<h3>Bestel het boek</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="wp-image-53680 alignleft" alt="Het Binnenhof (boek)" src="http://www.isgeschiedenis.nl/wp-content/uploads/2013/06/Het-Binnenhof-bo... width="116" height="163" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 450px; height: 100px;" border="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Titel:</strong></td>
<td>-</td>
<td><strong>Het Haagse Binnenhof. Acht eeuwen centrum van de macht</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auteur:</strong></td>
<td>-</td>
<td>Jaco Alberts, Eddy Habben Jansen en Diederik Smit</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ISBN:</strong></td>
<td>-</td>
<td>978-90-6473-475-5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pagina's:</strong></td>
<td>-</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prijs:</strong></td>
<td>-</td>
<td>€ 24,95</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://reserveren.prodemos.nl/webshop/publicaties/product/het-haagse-bi... target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6968" alt="" src="http://www.isgeschiedenis.nl/wp-content/uploads/2012/02/isg-button4-150x... width="150" height="37" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Het Haagse Binnenhof is een gezamenlijke uitgave van ProDemos en het Haags Historisch Museum.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Kom naar Den Haag</b></p>
<p>Het Binnenhof staat dagelijks in het middelpunt van de belangstelling. Gebouwen als de Ridderzaal, de Eerste Kamer en de Trêveszaal vormen het historisch decor van de hedendaagse politiek. Bij ProDemos kunt u terecht voor rondleidingen door de Ridderzaal, de Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast verzorgt ProDemos exclusieve stadswandelingen door politiek en historisch Den Haag. Deze routes kunt u ook zelfstandig lopen.</p>
<p><a href="http://www.prodemos.nl/binnenhof" target="_blank"><span style="line-height: 1.2;">Meer informatie </span></a></p>
<p>&nbsp;</p>

Meer weten

Meer lezen over: 

Meer lezen over: 

Landen: 

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!

De Barbaren geeft een schitterend overzicht van de voorouders van de hedendaagse Europeanen.