Hemelvaart

Hemelvaart

Vandaag vieren christenen dat Jezus Christus naar de hemel is opgestegen op de veertigste dag van zijn opstanding. Steeds minder jongeren kennen de betekenis van christelijke feestdagen.

Hemelvaart valt in Nederland altijd op een donderdag, tien dagen voor Pinksteren. De feestdag is een vervolg op Pasen, de dag waarop Jezus drie dagen na zijn kruisiging uit de dood is opgestaan.  Volgens onderzoeksbureau Labyrinth weet driekwart van de jongeren niet waar het paasfeest over gaat. 

Onbekende feestdag

Het bureau deed in 2009 een onderzoek waarin 789 jongeren werden ondervraagd. Van de christelijke jongeren weet een minderheid dat Pasen te maken heeft met de kruisiging van Jezus. De kans is daarom groot dat jongeren nog minder weten over minder bekende feestdagen zoals Hemelvaart. En toch is Hemelvaart een bijzondere dag, met bijzondere tradities

Ontkerkelijking

Dat gebrek aan kennis heeft te maken met de ontkerkelijking en de leegloop van de kerken die in de jaren zestig is ingezet. Volgens aartsbisschop Wim Eijk, de leider van de katholieke kerk in Nederland, zal die leegloop nog zeker tot 2020 voortduren. Daarna zal het aantal gelovigen stabiliseren. Ongeveer 10 procent van de Nederlanders zal dan nog praktiserend katholiek zijn. Nu is dat ongeveer 27 procent. De ontkerkelijking betekent dat er dit decennium nog 1000 kerkgebouwen moeten worden gesloten.  

Geloven in het publieke domein

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceerde in december 2006 het rapport ‘Geloven in het publieke domein’. Daaruit bleek dat 48 procent van de Nederlandse bevolking geen religie meer heeft. In 1899 was dat slechts 2 procent.    

Rubrieken: 

Religie: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.