Home » Categorie

1500-1600 | renaissance

Nieuws - 31 dec 2014

Op 31 december 1514 werd Andreas Vesalius geboren. Hij wordt gezien als de grondlegger van de anatomie.

Calvijn
Nieuws - 4 dec 2014

Johannes Calvijn was een zestiende eeuwse protestantse theoloog die vaak in één adem genoemd wordt met Maarten Luther.

Het gebied dat door Brunel werd bereisd
Nieuws - 11 nov 2014

De Vlaamse Olivier Brunel maakte ontdekkingsreizen in dienst van de Russen en in dienst van de Lage Landen.

Nieuws - 22 okt 2014

Hendrik VIII staat vooral bekend als vrouwenverslinder en als de koning die een eigen kerk te stichtte, maar hij had ook grote veroveringsdrang.

De Synode van Dordrecht
Nieuws - 6 okt 2014

In 1618 vond de Synode van Dordrecht plaats, nadat er in de Republiek tijdens het Twaalfjarig Bestand geloofstwisten waren ontstaan.

Nieuws - 15 sep 2014

Wat kenmerkt de (voor)geschiedenis van de PKN, het jonge, grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland?

Nieuws - 18 jun 2014

Het is 18 juni 1580, de magistraat van Utrecht maakt een belangrijk besluit bekend. De uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst wordt verboden.

Nieuws - 3 mei 2014

Op 3 mei 1629 ondertekende de Hugenotenleider en Franse edelman Henri du Rohan een akkoord met de Spanjaarden tijdens de Derde Hugenotenopstand.

Turfschip van Breda
Nieuws - 4 mrt 2014

Op 4 maart 1590 werd Breda ingenomen door de troepen van prins Maurits. Door een list met een turfschip boekte de prins een historische overwinning.

Thomas More
Nieuws - 9 jan 2014

Utopia is de naam van het bekendste boek van Thomas More, die tijdens de opkomst van het humanisme kritiek uitte op de Engelse samenleving.

95 stellingen Maarten Luther Reformatie
Nieuws - 27 nov 2013

In de 16e eeuw was de Rooms-katholieke Kerk niet gediend van hervormingen, wat resulteerde in de Reformatie.

Nieuws - 15 nov 2013

Op 15 november 1572 richtten Spaanse troepen een bloedbad aan in het Gelderse Zutphen.

Pagina's

Abonneren op 1500-1600 | renaissance