Geen afbeelding beschikbaar

10 juli jarig: Johannes Calvijn

“Een hond blaft als zijn meester wordt aangevallen. Ik zou een lafaard zijn als ik zou zwijgen als Gods waarheid wordt aangevallen.”Dit schrijft Johannes Calvijn, één van de belangrijkste theologen ten tijde van de Reformatie. Hij laat het niet bij woorden. Zijn overtuigingen komen hem op een vlucht en een verbanning te staan. Johannes Calvijn werd geboren op 10 juli 1509 in Noyon, Frankrijk.

Calvijn werd geboren als Jean Chauvin, in een zeer vroom gezin. Zijn vader Gérard kon als kerkelijk ambtenaar een goede opleiding voor hem regelen, samen met de kinderen van een adellijke familie. Zijn vader zag hem het liefst priester worden, maar dit werd onmogelijk toen Gérard beschuldigd werd van ketterij en werd geëxcommuniceerd.  Hierop vertrok Calvijn naar Parijs om rechten te studeren.

Invloed van de Reformatie

De Reformatiebeweging was in Duitsland sterk in opkomst onder leiding van Maarten Luther (1483-1546) en Calvijn raakte geïnteresseerd. Toch verdedigde hij het katholicisme nog altijd. Hij zag zichzelf als een katholieke humanist, iemand die op zoek was naar de wetenschappelijke waarheid.

Het precieze moment van zijn bekering is niet bekend, maar dit moet omstreeks 1533 geweest zijn. Hij sprak zich steeds meer uit tegen de katholieke leer. Zo vond hij dat alleen God bepaalde wie in de hemel kwam. De mens kon daar niets aan veranderen door bijvoorbeeld het doen van goede daden. Dit maakte hem verdacht toen er in Parijs plakkaten werden opgehangen, gericht  tegen de katholieke mis. In 1535 moest hij de stad ontvluchten.

Vestiging in Genève

Een jaar later vestigde hij zich in Genève, waar hij predikant werd en meewerkte aan de hervorming van de kerk. Maar de strenge eisen die hij stelde aan de bevolking werden niet geaccepteerd door het bestuur. In 1538 werd hij verbannen en vertrok naar Straatsburg. Hier trouwde hij met de weduwe Idelette de Bure. Ze kregen drie kinderen, die allen jong stierven. Ook Idelette overleed jong, in 1549. Calvijn beschouwde haar altijd als zijn grote steun.

In 1541 keerde Calvijn terug naar Genève als predikant. Hij hervatte zijn kerkhervormingen en stichtte een predikantenopleiding. Genève werd een voorbeeld voor andere gereformeerde steden. Johannes Calvijn stierf erop 27 mei 1564.

Ook interessant: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Het eerste nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.