keizer Nero

Eerste slag bij Bedriacum

Bedriacum 69 – Na de dood van keizer Nero in 68 begint het Vierkeizerjaar. Verschillende troonpretendenten trekken met hun legers naar Rome om het keizerschap op te eisen. Op 14 april 69 ontmoeten de legers van twee van hen, Vitellius en Otho, elkaar bij het plaatsje Bedriacum. Een veldslag volgt, en maar liefst 40.000 Romeinse soldaten laten het leven.


Wie is de opvolger van Nero?


Op 9 juni 68 pleegde de uiterst impopulaire keizer Nero, die onder andere zijn eigen moeder had laten vermoorden, zelfmoord. Omdat hij geen nakomelingen had en geen opvolger had aangewezen, brak er politieke onrust uit in het Romeinse rijk. Galba, de gouverneur van Gallië, wierp zichzelf op als opvolger van Nero en trok naar Rome. Tegelijkertijd besloten de Romeinse legioenen in Germania echter hun bevelhebber Vitellius uit te roepen tot nieuwe keizer.


Otho en Vitellius


Nog voordat Vitellius met zijn leger van 70.000 soldaten in Rome kon arriveren, werd Galba echter vermoord door zijn voormalige bondgenoot Otho. Die riep zichzelf vervolgens uit tot de nieuwe keizer en trok met een leger van ongeveer 25.000 soldaten en 2.000 gladiatoren Vitellius tegemoet. Na een aantal kleine schermutselingen kwam het op 14 april 69 tot een definitieve veldslag bij het plaatsje Bedriacum. Het veel kleinere leger van Otho bleek niet opgewassen tegen de ervaren Germaanse legioenen en Vitellius behaalde de overwinning . Na de nederlaag besloot Otho zichzelf van het leven te beroven om verder bloedvergieten te voorkomen.


Opstand tegen Vitellius


Vitellius was vervolgens de onbetwiste keizer van het Romeinse rijk, maar lang heeft hij niet genoten van deze positie. Allereerst kwamen de Bataven onder leiding van Julius Civis in 69 in opstand, deels omdat de Germaanse legioenen van Vitellius niet meer in de regio aanwezig waren. Niet veel later keerden ook de Romeinse legioenen in het oosten zich tegen hem, en riepen hun bevelhebber Vespasianus uit tot keizer. Op 24 oktober 69 werd Vitellius vervolgens bij de tweede slag bij Bedriacum verslagen. Vitellius werd gevangengenomen en doodgemarteld. Hierna werd Vespasianus de nieuwe keizer van Rome. Hiermee kwam er een einde aan het Vierkeizerjaar en begon de Flavische dynastie.

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Beschavingen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.