Bartholomeus van der Helst. Viering van de Vrede van Munster 1648

Festiviteiten rond de vrede van Münster

Op 15 mei 1648 was het druk rond het stadhuis van Münster. De stad was gevuld met Europese afgevaardigden. Eén Spaanse en twee Staatse ambassadeurs kwamen bijeen om de stukken te controleren en vervolgens een einde te maken aan een lange, slopende strijd.

Befaamde stinkkaas

Naast de befaamde stinkkaas uit het gebied Noordrijn-Westfalen, staat de naam Münster bekend om de plek waar in 1648 een politiek verdrag werd getekend door Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: Het verdrag van Münster.

De Nederlanden erkend als zelfstandig republiek

Op 15 mei 1648 werd de vrede getekend tussen Den Haag en Madrid, wat het einde betekende van de vete die tachtig jaar had geduurd. De tekst van het Twaalfjarig Bestand werd als uitgangspunt genomen voor dit traktaat. Er werd onder andere besloten dat Spanje de Westelijke staten en de Noord-Nederlandse Federatie erkende als een zelfstandige republiek. Daarnaast werd de vrije vaart naar Indië gegarandeerd. De Schelde werd gesloten en de katholieken in Noord-Nederland hadden geen voordeel meer boven de protestanten.

Bouw van het Paleis op de Dam

De beëindiging van de oorlog werd in beide landen met veel festiviteiten en volksfeesten ingeluid. Met name in de Republiek, waarvan de eisen door het verzwakte Spanje vrijwel allemaal waren ingewilligd. De euforie uitte zich onder meer in de bouw van een nieuw prestigieus stadhuis van Amsterdam: het Paleis op de Dam.

Filips IV van Spanje

De vredeverdragen van Münster tentoongesteld

Nog steeds zijn de vredesverdragen bewaard gebleven. In het Nationaal Archief liggen de twee versies van het vredesakkoord ter inzage voor het publiek. Beide zijn met goud bezegeld. De Spaanse koning Filips IV ondertekende de Franstalige versie met ‘Philippe’. De Spaanse akte voorzag hij van de woorden ‘Yo el rey' - 'Ik, de koning'.

bronnen

  • Boer, H.W.J. de, H. Bruch en H. Krol (redactie); (1985) Adriaan Pauw (1585-1653); staatsman en ambachtsheer. Heemstede, VOHB
  • Groenveld, S.; (2009) Unie-Bestand-Vrede, drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden, U

Afbeeldingen

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Religie: 

Onderwerpen: 

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Lees Archeologie Magazine

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Lees Archeologie Magazine

Lees de special in het komende nummer van Archeologie Magazine. Neem vóór vrijdag 19 februari 16:00 u. een abonnement.

Meteen op de hoogte van de nieuwste historische verhalen!

Lees Archeologie Magazine

Lees het  komende nummer van Archeologie Magazine. Neem vóór vrijdag 19 februari 16:00 u. een abonnement.