Home » Reportage
Offerfeest

Het Offerfeest: Herdenking van de beproeving van Ibrahim

Het Offerfeest is een islamitisch feest waarbij herdacht word hoe de profeet Ibrahim (Abraham) op de proef werd gesteld werd door God. Het Offerfeest wordt tijdens de tiende dag van de pelgrimstocht naar Mekka gevierd.

Abraham moet zijn zoon offeren

Net als in de joodse en christelijke geschriften, wordt er in de islamitische geloofsleer aandacht besteed aan aartsvader Ibrahim (of Abraham). In al deze tradities wordt er verteld over een man die op oudere leeftijd een kind krijgt, waarbij wordt beloofd dat Ibrahim de stamvader zou worden van een heel volk. Op een dag wordt hij echter op de proef gesteld door Allah. Ibrahim moet zijn zoon offeren aan Allah. Met pijn in zijn hart voert hij uit wat Allah van hem vraagt, totdat Allah hem op het laatste moment tegenhoudt. Ibrahim heeft de proef doorstaan en mag zijn zoon houden. In plaats van zijn zoon offert hij een dier aan Allah.

Verschillende versies

Volgens de Joden en de Christenen heette de zoon uit dit verhaal Izaäk, waaruit later het volk Israël voort zou komen. Volgens de Islam is het echter Ismaël, waaruit later de Arabieren voort zouden zijn gekomen. Er zijn overigens geen historische bewijzen voor het bestaan van Abraham of Ibrahim, waardoor deze religieuze kwestie waarschijnlijk nooit opgelost zal worden.

Kritiek op onverdoofd slachten

Bij het Offerfeest herdenken moslims over de hele wereld de beproeving van Ibrahim, door op die dag een schaap, een geit, een rund of een kameel te offeren. De dieren worden op een rituele wijze geslacht en het vlees wordt verdeeld over familieleden, vrienden en armen of daklozen.

Het onverdoofd slachten tijdens de feestdag kan de laatste jaren op veel kritiek rekenen in België en Nederland. Dieren moeten in Nederland officieel worden verdoofd voordat ze geslacht worden, maar voor religieuze praktijken geldt een uitzondering. Wel is de aanwezigheid van een huisarts bij religieuze slachting inmiddels verplicht. In België mag er sinds 2016 helemaal niet meer zonder verdoving geslacht worden.

Meer over islamitische feest- en gedenkdagen is te lezen in dit dossier

Afbeelding:

Bronnen:

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Religie: 

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Waarom werd Nederland een monarchie? Het antwoord lees je in Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees er het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Je hebt nog 2 dagen om je aan te melden. Neem vóór donderdag 16:00 u. een abonnement.