De verwoesting van Jeruzalem

Titus en de val van Jeruzalem

In het jaar 70 na Christus werd de Joodse tempel in Jeruzalem door de Romeinen gesloopt. Na de vernietiging van dit belangrijke gebouw voor de Joden, zou er nooit meer een (Joodse) tempel gebouwd worden in Jeruzalem. De aanval werd geleid door militair commandant Titus, die in 79 de keizer zou worden van het Romeinse Rijk. Titus volgde zijn vader Vespasianus op als keizer en was hiermee de eerste erfgenaam op de Romeinse troon.

Jeugd en opleiding Titus

Titus Flavius Vespasianus werd op 30 december in 39 n.Chr. geboren in Rome als oudste zoon van Vespasianus. Hij groeide op aan het hof van keizer Claudius, gezamenlijk met diens zoon Brittanicus. Al op jonge leeftijd ontving Titus militaire training en hij diende in onder andere het huidige Groot-Brittannië en Duitsland. In 67 werd Titus opgeroepen om zijn vader Vespasianus te vergezellen in Judea bij de strijd tegen de Joden.

De val van Jeruzalem

In 68 kwam de Romeinse keizer Nero door zelfmoord om het leven. Vespasianus volgde hem op als keizer over het Romeinse Rijk. Titus ging de strijd om Jeruzalem tegen de opstandige joden aan. Hij was intelligent, meedogenloos, fysiek sterk en een uitstekend strijder. In 70 viel Jeruzalem nadat Titus en zijn troepen hen op de knieën hadden gekregen. De stad werd systematisch geplunderd, tempels werden vernietigd en in brand gestoken en duizenden Joden kwamen om het leven. Onder Titus’ bewind werden vele wreedheden gepleegd en van de overlevenden werden velen tot slaaf gemaakt om later in de Egyptische mijnen te moeten werken. Andere gevangenen werden ter vermaak door het gehele Romeinse Rijk in arena’s afgeslacht.

Vernietiging Tempel

De bekendste daad van Titus tijden de Joodse Oorlog was het vernietigen van de Grote Tempel in Jeruzalem. Het enige overgebleven deel van de tempel was een stuk muur die nu beter bekend is als de Klaagmuur, een belangrijke heilige plaats voor de hedendaagse Joden en trekpleister voor vele reizigers. Titus’ overwinning leverde hem veel aanzien op in Rome en onder zijn legioenen. Als symbool voor zijn overwinning werd er een overwinningsboog in Rome gebouwd, die tot op de dag van vandaag in Rome staat.

Rechterhand van zijn vader

Al in het begin van zijn vaders keizerschap werd Titus een van de raadsheren voor Vespasianus. Diverse raadgevende en wetgevende functies die hij in de opvolgende jaren verkreeg waren onderdeel van de voorbereiding op zijn keizerschap na zijn vader. Hij was de rechterhand van zijn vader en naast de reguliere zaken als speechen en brieven schrijven, zorgde hij er ook voor dat politieke tegenstanders van zijn vader het zwijgen werd opgelegd. Door deze daden werd hij zeer impopulair bij het volk.

Titus wordt keizer

In 79 stierf zijn vader en volgde Titus hem op. Aanvankelijk werd hij door zowel de Senaat als de bevolking weinig enthousiast ontvangen. De Senaat koesterde wrok tegen hem omdat zij geen stem hadden gehad bij zijn aanstelling en omdat hij tijdens Vespasianus’ bewind zulke wreedheden had begaan. De bevolking vreesde dat hij een nieuwe Nero werd en dachten dat hij zijn vaders economisch beleid van zware belastingdruk ging handhaven.

Positief imago

Verrassend was dat Titus als keizer een vriendelijker imago wilde creëren. Een maand na zijn aanstelling tot keizer barstte de vulkaan de Vesuvius en vernietigde verschillende steden in zijn geheel. Titus bezocht het gebied, riep de noodtoestand uit en bood hulp aan de overlevenden. Een aantal maanden na de vulkaanuitbarsting voltrok zich de volgende ramp: drie volle dagen woedde er een grote brand in Rome. Wederom probeerde Titus de slachtoffers van de brand te compenseren. Vrij snel daarna werd de bevolking getroffen door één van de ergste epidemieën van de pest ooit. Duizenden stierven en Titus gaf veel geld en middelen en offerde grote offers aan de goden.

Dood Titus

Tijdens zijn keizerschap opende Titus het Flavische Amfitheater, beter bekend als het Colloseum. In 81 stierf hij, na slechts twee jaar keizer geweest te zijn, op 41 jarige leeftijd. Ondanks zijn wandaden in de Joodse Oorlog en het wantrouwen dat jegens hem werd gekoesterd toen hij keizer werd, stierf hij als een populaire Romeinse keizer.    

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Beschavingen: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.