Treinvervoer naar de concentratiekampen

Als ‘definitieve oplossing op het ‘Jodenvraagstuk’ besloot het Duitse nationaalsocialistische opperbevel in 1941 op grote schaal joden en andere ‘unerwünschten’ te deporteren en om te brengen. Door middel van onder andere treinen werden ze naar de concentratiekampen vervoerd.

In 1941 gingen de nazi’s over tot de grootschalige vernietiging van de joodse bevolking in Europa. Voordat de concentratiekampen in gebruik raakten hadden Duitse soldaten en opsporingsgroepen al meer dan een miljoen Joden gedood. Op de Wannsee Conferentie, gehouden op 20 januari 1942 in Berlijn, werd een efficiëntere uitvoering van de Jodenvervolging besproken. Er waren al een aantal concentratiekampen opgericht in Polen en op de vergadering werd onder andere het transport naar de kampen vastgesteld.

Organisatie van het treintransport

Een aantal Duitse overheidsinstellingen zoals de Rijksveiligheidsinstelling, de Ordepolitie, het ministerie van Vervoerszaken en het ministerie van Buitenlandse zaken werden verantwoordelijk gesteld voor het transporteren van de ‘unerwünschten’. Adolf Eichmann, SS’er en tevens minister van Vervoerszaken, coördineerde het treinverkeer van en naar de concentratiekampen. Het Duitse Ministerie van Buitenlandse zaken onderhandelde met andere asmogendheden over het uitleveren van joden aan Duitsland.

Leefomstandigheden

Er reden treinen vanuit alle landen in Europa die door de Duitsers bezet waren. De treinreis duurde vaak dagen en de ‘passagiers’ werden slecht behandeld en niet gevoed. De enige sanitaire voorziening was vaak een emmer om de behoefte in te doen. Veel gevangenen stierven tijdens de reis wegens de slechte leefomstandigheden. Als de gedeporteerden probeerden te ontsnappen werden ze door de treinbewakers neergeschoten. 11 miljoen Joden en andere bevolkingsgroepen werden middels trein of ander vervoerd gedeporteerd naar de concentratiekampen.

Meer weten

‘Wereld in vlammen’ van Dan Jones en Marina Amaral. Een schitterend overzicht in woord en ingekleurd beeld met 200 beeldbepalende foto’s uit de periode 1914 - 1945

En mis nooit meer de mooiste historische verhalen!