Günter Schabowski val van de muur

Val van de Berlijnse Muur en de spiekbrief van Schabowski

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur. De Oost-Duitse partijfunctionaris Günter Schabowski kon zijn eigen spiekbrief niet goed lezen, waardoor hij onbedoeld de val van de Muur initieerde. Schabowski's spiekbrief is in april 2015 weer opgedoken, nadat deze in 1991 kwijt was geraakt en is voor 25.000 euro verkocht. De Val van de Berlijnse Muur is één van de belangrijkste gebeurtenissen van de 20e eeuw. 

De Muur was het symbool van de Koude Oorlog en de strijd tussen het kapitalistische Westen en het communistische Oost-Europa geworden. Op 9 november 1989 kwam er na ruim 28 jaar een einde aan de scheiding tussen West- en Oost-Berlijn.

De opdeling van Duitsland

Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland verdeeld door de geallieerde overwinnaars. Het westen kwam onder gezag van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk te staan, terwijl de Sovjet-Unie het oosten toegewezen kreeg. Berlijn werd opgedeeld in vier zones, drie voor de westerse geallieerden en Oost-Berlijn voor de Sovjets.

Bouw van de Berlijnse muur

De Oost-Duitse regering begon op 13 augustus 1961 aan de bouw van de Berlijnse Muur om de massamigratie van Oost- naar West-Duitsland te stoppen. Veel hoogopgeleide Oost-Duitsers vertrokken naar het westen, wat de Oost-Duitse economie niet ten goede kwam. Na 1961 was het hen slechts onder zeer strenge voorwaarden toegestaan naar het westen te reizen.

Protest tegen de Muur

Vanaf het begin van de bouw werd er al tegen de Berlijnse Muur geprotesteerd. In de jaren ’80 werden deze protesten steeds heftiger en nam ook de politieke druk toe. Zo moedigde de Amerikaanse president Ronald Reagan Sovjet-leider Michail Gorbatsjov aan om de Muur te slopen met de legendarische woorden: “Mr. Gorbachev, tear down this wall”.

De Val van de Muur

De opening van de grenzen van Hongarije op 19 augustus 1989 leidde tot de eerste scheur in het IJzeren Gordijn en een massale vlucht van Oost-Duitsers naar Oostenrijk. In Oost-Berlijn werd daarom in november van dat jaar besloten dat de Muur geleidelijk geopend zou worden. Communistische partijbaas Günter Schabowski was hier echter niet van op de hoogte gebracht. Tijdens een persconferentie over het besluit ontstond er verwarring. De persconferentie liep niet volgens een vast protocol en Schabowski was van te voren nauwelijks ingelicht over de details van het besluit. Het spiekbriefje dat hij bij zich had, was ook niet afdoende. Er stond alleen dat hij de wet moest voorlezen, maar verdere aanwijzingen ontbraken. Schabowski moest improviseren en en ging er maar van uit dat de Muur per direct geopend zou worden. Zo maakte hij het nieuws dat de grenzen open zouden gaan wereldkundig, terwijl nog geen enkele grenswacht daarvan op de hoogte was. 

De spiekbrief van Schabowski

De spiekbrief van Schabowski is in 2015 voor 25.000 euro verkocht aan het Huis van de Geschiedenis in Bonn. Deskundigen hebben de authenticiteit van de brief vastgesteld en de vondst is vanaf april 2015 voor publiek te zien.

Lees hier nog veel meer over de Val van de Berlijnse Muur  

Dit bericht verscheen al eerder op IsGeschiedenis.nl en is aangepast om het bij de actualiteit te laten aansluiten. 

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Lees het augustusnummer van Geschiedenis Magazine

Lees hier wat je kunt verwachten van het komende nummer van Geschiedenis Magazine!

Meteen op de hoogte van de nieuwste historische verhalen!

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Alles over de Atjeh-oorlog? Lees Geschiedenis Magazine

Lees er het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Alles over Begijnhoven? Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.